Tomáš Akvinský

Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274). Učitel dominikánského řádu i učitel církve. Celý život hledal Boha a vypracoval přitom teologický systém založený na aristotelské filosofii - scholastickou teologii. Jeho hlavním dílem je Suma Teologie, kde logicky uspořádává a rozumově vysvětluje a definuje téměř všechna známá teologická témata. Do dominikánského řádu vstoupil Tomáš během studií v Neapoli proti vůli své šlechtické rodiny. Jeho rodní bratři ho z noviciátu unesli, věznili a všemožně se snažili přimět ho k odchodu od dominikánů. Jednou mu dokonce přivedli nevěstku - sv. Tomáš ji zahnal polenem z krbu a pak se dlouho modlil za dar ustavičné čistoty. Obrázek ukazuje noční návštěvu andělů, kteří ho opásali "cingulem čistoty". Od té doby Tomáš žádné pokušení proti čistotě neměl a všechny síly věnoval intelektuální práci. Modlil se, usilovně studoval, psal, přednášel, a při tom žil velmi skrovně. Ostatní ho nazývali "andělský učitel". Nebylo mu ještě padesát let, když se mu dostalo zjevení Božích pravd. Tím okamžikem přestal psát, protože se mu všechna slova zdála být "mlácením prázdné slámy". Zemřel o tři měsíce později. To, co ve své žízni po poznání Boha vytvořil, sytí a oblažuje celé generace.

Láska se nedá omezit v růstu, neboť má účast na nekonečné lásce, jíž je Duch svatý.