Fotogalerie archiv

 Quo vadis, Dominicana?

Workshop s názvem Quo Vadis Dominicana? – Kam kráčíš, dominikánko?

Více jak 40 sester dominikánek z osmi různých zemí se sešlo tentokrát v České republice, v Tuchoměřicích... | 9.–14. července 2022 | fotogalerie

Obnova slibů s. Anežky Špačkové OP

Sestra Anežka obnovila své sliby na 3 roky. Bohu díky! Praha, 8.8.2021 | fotogalerie

Jen tak v Tuchoměřicích

Rády se vidíme jen tak :-) Prázdninové setkání v Tuchoměřicích, červenec 2021 | fotogalerie

Pouť dominikánské mládeže 2021

Pouť za svatou Zdislavou do Jablonného v Podještědí, 4.-6.6.2021 | fotogalerie

Marie Žižkovská "60"

14. dubna 2021 oslavila 60. narozeniny paní Bc. Marie Žižkovská, vedoucí přímé péče a ředitelka Charitního domova pro řeholnice ve Střelicích. Děkujeme za veškeré s láskou a pochopením poskytované služby našim sestrám seniorkám a vyprošujeme do dalších let hojnost Božího požehnání | fotogalerie

Sestra Bertranda slaví 90. narozeniny

Všechno nejlepší | březen 2021 | fotogalerie

70 let od slibů

sestry Bertranda, Bohdanka, Laurencie a Karola oslavily 70 let od chvíle, kdy složily své první sliby | 21.1.2021 | fotogalerie

Setkání mladých evropských dominikánek 

Každoroční setkání mladých dominikánek z různých koutů Evropy a se letos vzhledem k pandemii uskutečnilo on-line. Bylo to jedinečné, ale věříme, že neopakovatelné, že příště už do Madridu poletíme (nejen na internetových vlnách). | fotografie

Sestra Slavomíra slaví 90

17. listopadu 2020 oslavila s. Slavomíra krásné 90. narozeniny. Všechno nejlepšííí! | fotografie

Poutní "Akce Ř"

70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu putovali řeholníci a řeholnice v neděli 27. září 2020 k patronce severních Čech do Jablonného v Podještědí | přečtěte si více | fotografie

Kongregační den 2020

Byly jsme spolu... | fotografie

Řád Elišky Přemyslovny pro s. Robertu OP

Za účasti pražského arcibiskupa Dominika Duky a dalších významných hostí se uskutečnil 6. ročník předávání řádů Elišky Přemyslovny ženám působícím v různých oblastech společenského života. Tak jako ve všech předchozích ročnících předával ocenění prezident Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustin Karel Andrle Sylor. | fotografie

Letní tábor 2020 v Jablonném

V klášteře bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí se pod vedením bratří dominikánů a sester dominikánek a jiných dobrovolníků uskutečnil od 8. 8. do 14. 8. 2020 další ročník Letního dominikánského tábora. Tématem celého tábora bylo motto: Se svatými kolem Jablonného. | číst dál | fotogalerie

Generální kapitula 2020

Milí přátelé, s radostí vám oznamujeme, že jsme na naší 19. generální kapitule v sobotu 25.7.2020 jako "staronovou" generální představenou zvolily opět SM Kristu Chládkovou OP. Prosíme, zahrňme naši sestru Kristu modlitbami a vyprošujme jí PLNOST DARŮ DUCHA SVATÉHO. Zvláštní DAR RADY vyprošujme také sestrám, které byly zvoleny za členky generální rady: SM Bernadetě Práškové OP, generální vikářce, SM Dominice Kubíkové OP, S Marii Kašparové OP a SM Guzmaně Valentové OP. Moc děkujeme za vaše modlitby, ze kterých čerpáme, o které i nadále prosíme a které se snažíme opětovat! | fotogalerie

Mezinárodní setkání novicek

Novicky dominikánek z Maďarska, Chorvatska, Velké Británie a České republiky se popořadě v počtu čtyři, tři, dva, jedna potkaly ve dnech 5. – 8. 3. 2020 v Bojkovicích. Celé setkání provázela sv. Kateřina Sienská, o níž přednášela s. Benedicta OP. S. Marie OP připravila kreativní workshop se sebereflexí a rozjímáním. Kromě společných mnohojazyčných (ale dominikánských) modliteb, adorace, mší svatých, mnoha rozhovorů a jídla byla příležitost se vzájemně poznat i při večerních herních aktivitách | fotogalerie

Velké oslavy

V lednu 2020 společně ve Střelicích oslavily 70. výročí slibů sestry Teodora, Slavomíra a Antonína a 90. narozeniny sestra Josefa | fotogalerie

Skautky ve Střelicích

Milá návštěva střelických skautek. Učily sestry vázat uzel dobrého skutku, zpívaly jim a povídaly o kroji a ptaly se na hábit a přinesly dáreček. Toto vše je trochu zachyceno na fotkách | fotogalerie

Vánoční Střelice

Vánoce pro každého | fotogalerie

Nám, nám, narodil se!

Podívejte se, jaké betlémy se u nás "skrývají" | fotogalerie

Mezinárodní škola řízení a formace

Mezinárodní Škola Řízení Institutu | a Trvalé Formace k Zasvěcenému Životu | Fórum s rezidenčním workshopem (pracovním seminářem) | Téma: Zasvěcený Život v Exodu Církve | Mezi minulostí a budoucností | fotografie

KDYŽ... se sestry radí

Víkend v Bojkovicích, na úpatí Bílých Karpat, kdo by nechtěl? Pozvání naší generální představené a bojkovické komunity přijalo 15 sester. Pozvání sice mělo ráz porady, ale ve volných chvílích se dá dělat ledasco... Zveme vás do našeho společenství!

 

Setkání dominikánské rodiny 2019

130. kongregační narozeniny byly tématem tradičního podzimního setkání dominikánské rodiny, které se uskutečnilo 12. října 2019 v prostorách pražského kláštera bratří dominikánů v Husově ulici. Po mši svaté, celebrované otcem provinciálem Lukášem Fošumem, se zúčastněným otevřel široký prostor pro exkurzi minulostí dávnou i nedávnou i pro sdílení současnosti, pro vzpomínky i podnětné rozhovory, ale zvláště pak pro zakoušení dober jak nebeských, tak pozemských. Zachytili jsme pro vás přednášku s. Vincenty o historii kongregace, kterou si můžete celou poslechnout ze záznamu, a na vše ostatní se můžete podívat skrz  okénko fotoaparátu .

Kongregační narozeniny "130"

... v sesterském kruhu ve Střelicích. Mottem oslav byla slova sv. Petra: Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. (1 Pt 3,15) Slavily jsme ve mši svaté, v přednáškách sester Gabriely a Guzmany, při dobrém jídle, scénkách a radostné zábavě a došlo i na táborák. Podívejte se na fotky.

Letní tábor v Charvátech

10.-17.8.2019 v Charvátech u Dubu na Moravě. Foto...

Kongregační radosti 2019

Ve středu 7. 8. 2019 při prvních nešporách slavnosti svatého Dominika zahájila ve Střelicích noviciát slečna Klára Špačková. Následující den 8. 8. 2019 zde složila při mši svaté první řeholní sliby SM. Vincenta Vodáková OP a na tři roky obnovila své řeholní sliby SM. Emilie Růžičková OP. Foto...

Ke kořenům II

Tentokrát jsme se vydaly po stopách sester, které byly v 50. letech 20. století komunistickým režimem poslány do pohraničí, do internačních klášterů a továren. Všechna ta místa jsou od dob internace dost proměněná, ale každé v jiném duchu. Zveme vás do Broumova, Hejnic, Bohosudova a do Kadaně.

Pouť dominikánské mládeže za svatou Zdislavou

Jednou v roce se sejde dominikánská mládež ze všech koutů země, aby společně putovala ke sv. Zdislavě. Užili jsme si báječné společenství a zakusili jsme, jaké to je být na cestě s Ježíšem. Podívejte se...

Ke kořenům

8. května 2019 jsme si při společném putování připomněly letošní 130. výročí založení České kongregace sester dominikánek. Společně jsme navštívily budovy bývalého mateřince v Olomouci-Řepčíně, kde 12. září 1889 kongregace vznikla. Foto...

100 let ve Střelicích

Před sto lety, 1. května 1919, se začíná psát oficiální historie komunity sester dominikánek ve Střelicích u Brna. Při mši svaté jsme poděkovali spolu s řadou střelických farníků za všechny milosti a přijatá dobrodiní. Velmi mile nás překvapil otec biskup Vojtěch Cikrle, který neplánovaně přijel s námi slavit mši svatou, povzbudil nás v promluvě a pak s námi a s farníky ještě poseděl u kávy. Foto...

Jarní setkání v Kostelním Vydří

Každý rok se scházíme ke společnému bytí, sdílení, slavení, povídání, jídlu či hraní. Pro letošní setkání jsme vybraly Kostelní Vydří, fr. Antonína OP a téma Formace ke vztahům v malých komunitách. Foto...

KDYŽ... sestry pouští draka

Drak se dá pouštět kdekoli , kdykoli a kýmkoli. Podívejte se...

Postulát v Praze

Přednáška s. Benedicty o dějinách kongregace v kongregačně jubilejním 130. roce. Foto...

Setkání YSOP 2019 v Oslu

První lednový víkend proběhlo již tradiční setkání YSOP (Young Sisters OP – mladé sestry dominikánky) v klášteře Katarinahjemmet v Oslu. Studijní víkend organizovalo DSE (Domnican sisters Europe). Účastnice pocházely z Norska, České republiky, Francie, Irska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemska a Slovenska. Téma setkání - Kontemplace a krása. Foto...

Letní tábor 2018

Tentokrát z Dřevohostic přímo do Narnie.

Obláčka Martiny Vodákové

Postulantka Martina Vodáková požádala o přijetí do noviciátu, její žádost byla radostně schválena. Obláčka se konala 7. 8. 2018 rovněž ve Střelicích, při prvních nešporách slavnosti sv. Dominika. Spolu s řeholním rouchem přijala novicka i řeholní jméno, SM. Vincenta OP. Prohlédněte si fotografie z obřadu.

1. sliby SM Emilie Růžičkové OP

V den slavnosti sv. Dominika 8.8.1018 složila rovněž ve Střelicích u Brna své první řeholní sliby SM. Emilie Růžičková OP. Pojďte s námi nahlédnout do jedinečné události prostřednictvím fotografií.

Dny víry v Ústí nad Labem

22.-29.7.2018

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant   zahájil při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie misii české dominikánské provincie, Dny víry. V závěru bohoslužby vyslal misionáře, aby v týdnu od 22. do 29. července 2018 v ulicích města Ústí nad Labem vykonávali evangelizační dílo. Jeho součástí jsou mimo jiné přednášky a kulturní program pro širokou veřejnost nebo společné modlitby. Foto

Zdroj: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/lada-krizek-zazpiva-v-ramci-dnu-viry-na-kostelnim-namesti-20180726.

Setkání v Köszegu

12.7. - 17.7. 2018 Köszeg Domonkos Nővérek
80 dominikánek z 11 zemi a 14 národů.
Workshop na téma Ženy v Bibli.

Obnova slibů SM. Štěpánky 

SM. Štěpánka Šenkeříková OP obnovila své řeholní sliby na tři roky, obnova slibů proběhla 30. 6. 2018 při mši svaté ve Střelicích u Brna. Foto

Setkání na Veveří

O víkendu 9. - 11. 2. 2018 se v Brně konalo setkání Od Abrahama po juniorát.
Prožili jsme společný čas modlitby, zábavy a povzbuzení, a také jsme se učili zpívat gregoriánský chorál. Foto (fb)

Tábor v Prosiměřicích

V roce 2017 se letní dominikánský tábor pro děti a mládež uskutečnil na faře v Prosiměřicích. Probíhal pod vedením sester dominikánek, jednoho bratra terciáře a několika přátel dominikánské rodiny. Hlavním tématem setkání bylo: Blahoslavenství včera a dnes. V jednotlivých dnech se děti seznamovaly s blahoslavenstvím z 5. kapitoly Matoušova evangelia. Svatí jsou nám velkým příkladem života s Bohem, proto jsme si každý den pozvali mezi sebe tyto „nebeské“ světce, aby nám vyprávěli, jak naplňovali blahoslavenství ve svém životě. Foto (rajče)

Obláčka Pavly Růžičkové

S vděčností Hospodinu oznamujeme, že dne 6. 8. 2017 přijala roucho sv. o. Dominika slečna Pavla Růžičková, původem z Prahy a na svátek Proměnění Páně se proměnila na sestru Emilii. Absolvovala studium Biologie na PřF UK a obor Rostlinolékařství na ČZU. Pracovala v laboratoři výzkumného ústavu a poté, po doplnění pedagogického vzdělání, působila jako vychovatelka v Katolickém domově studujících v Praze. Jako patronku a směr svého řeholního života si zvolila bl. Emilii Bicchieri OP. Nyní prožívá svůj noviciát se svou magistrou s. Miriam Hřebačkovou OP v klášteře ve Střelicích u Brna. Foto (fb)

První sliby sestry Štěpánky OP

V sobotu 1. července 2017 ve Střelicích u Brna složila časné sliby na 1 rok naše sestra M. Štěpánka OP. Fotografie ze slibů si prohlédněte na našem fb.

Mezinárodní setkání novicek, postulantek a kandidátek 2017

Ve dnech 5. – 8. května 2017 proběhlo ve Střelicích u Brna setkání českých a maďarských novicek, postulantek a kandidátek. Toto setkání bylo povzbuzením pro náš další řeholní život. Pocítily jsme univerzalitu dominikánské rodiny a navázaly nová přátelství. Více z atmosféry na fotografiích. (fb)

Nová adorační kaple ve Střelicích

V naší komunitě ve Střelicích u Brna máme novou adorační kapli zasvěcenou Božímu milosrdenství. Bohu díky! A na našem fb se můžete podívat na fotky z jejího žehnání. (fb)

Hold svaté Zdislavě

V ambitech kláštera bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí najdete unikátní výstavu z díla naší sestry Česlavy Talafantové. Výstava potrvá do konce října 2016 a všichni jste na ni srdečně zváni! Nahlédnou můžete skrze několik fotografií z vernisáže. (rajče)

Výstava k 800. výročí založení Řádu

V Muzeu Bojkovska v Bojkovicích můžete až do 15. dubnna 2016 navštívit výstavu věnovanou založení řádu dominikánů. Snad Vás k tomu navnadí i fotky z vernisáže. Výstava je putovní, tudíž je možné, že se brzy objeví i u Vás doma. (fb)

Setkání MladoOPů

Druhý lednový víkend proběhlo v Hradci nad Moravicí druhé setkání MladoOPů. Neboli těch, kteří se cítí duchem mladí a zároveň v nich bije dominikánské srdce (rajče)

Otevření Svaté brány v Jablonném v Podještědí

Na svátek sv. Jana Evangelisty byla v Jablonném v Podještědí otevřena Brána milosrdenství. Více se dočtete v rubrice Jubileum 2016 - rok milosrdenství. A alespoň pár fotkami můžete nahlédnout do dění, ale všichni jste srdečně zváni k průchodu touto branou (rajče)

Vánoce ve Střelicích

Podívejte, jak v naší nejpočetnější komunitě sestry umí slavit :-) Radost, krása, nadšení... co dodat? (facebook)

Setkání dominikánské rodiny 2015

Snad i na Vás spočine rodinná atmosféra skrze naše fotky (facebook)

Drakiáda CSOŠ Bojkovice

Všechno lítá, co má peří... při dobrém větru i drak (facebook)

Oslava 25 let trvání pražské komunity

Už je tomu 25 let, co se komunita sester dominikánek vrátila na Černou (rajče) 

Tábor Heřmanov 2015

aneb Nabíječka. Jak se nám podařilo nabíjet, posuďte sami (facebook)

Badín 2015

Mezinárodní setkání o dominikánské spiritualitě (facebook)

Věčné sliby ss. Jordány a Alberty

Bohu díky za to, že si stále povolává své věrné... (facebook) 

Setkání sester v Plzni 2014

Před generální kapitulou je potřeba se sejít... :-) (facebook) 

Setkání sester v Plzni 2014 II. díl

...a plánovat a přemýšlet a přemýšlet a plánovat :-) (facebook)

 

 

starší fotogalerie (rajče) ...

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode