Projekty

Vybudování multimediální učebny pro výuku jazyků a řešení bezbariérovosti

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007925

Cílem projektu byly stavební úpravy a pořízení vybavení do multimediální jazykové učebny, za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: cizí jazyk a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je zbudování bezbariérového WC, před školou byly provedeny úpravy prostranství (zeleň) v rozsahu nad 50 m2.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 1.401.527,- Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie ve výši 1.331.450,65 Kč.

Vložte svůj text...