Aktuality

V neděli 27. 8. 2023 jsme v Praze v kapli sv. Zdislavy v kostele sv. Jiljí přijali do noviciátu novou sestru - SM. Rút OP.

Ve věku 96 let dnes odešla k Pánu sestra Antonína Marie Benešová. Za její život poděkujeme Pánu Bohu a rozloučíme se s ní při mši svaté 24. 8. 2023 v 10:00 v kostele Svaté Rodiny v Brně na ulici Grohova.

Sestry Štěpánka a Emilie se společně s mladými vypravily na Světové dny mládeže do Portugalska. Spolu s nimi jelo 5 studentek naší bojkovické školy.

Vše má svůj začátek i konec. A svého konce se dočkal i náš dům ve Střelicích.

Ve dnech 16. - 18. 6. 2023 se na Bílé Hoře v Praze sešla část sester naší kongregace, aby se společně setkaly, povzbudily a popovídaly si. Podstatná část programu tohoto setkání byla věnovaná důležitému tématu Sexuálního zneužívání.

V neděli Dobrého pastýře, 30. 4. 2023 jsme při mši svaté spolu s Mniškami kazatelského řádu v Uherském Brodě děkovali za 75 let kanonického schválení komunity dominikánských mnišek v naší zemi. Mši svatou celebroval biskup Josef Nuzík, administrátor Olomoucké arcidiecéze.