Aktuality

Úno 15

YSOP

Každý rok se koná setkání YSOP - mladých sester dominikánek z Evropy - a letos se konalo ve Španělsku. Setkání dává prostor k vzájemnému poznávání, sdílení a inspiraci sester, přednáškám a vzájemným diskuzím a také společnému plánování.

Dnes 2. února slavíme liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu, který připomíná Ježíšovo totální odevzdání se Bohu. Papež Jan Pavel II. tento svátek věnoval lidem, kteří svůj život darovali Bohu, zasvěceným osobám, řeholníkům a řeholnicím. Vzpomeňte na nás, kteří se pachtíme v Ježíšových stopách a někdy je jen těžce hledáme, v modlitbě.

Jak si v každodennosti najít čas na studium, když nemám prostor na čtení? V dnešní době jsou populární podcasty, tedy pořady, které si můžete poslechnout online díky aplikaci v mobilu. Obrovskou výhodou je, že je můžete poslouchat kdykoli máte čas.

Všechny, kteří tápají, kudy se má jejich život ubírat a kterým směrem vykročit, zveme na Cyklus setkání hledání povolání Abram.

Poslední dny letošního adventu byly oblivněny šokujícími událostmi v Praze. Spolu s celým světem se modlíme za oběti a jejich příbuzné; takto jsme si příchod Vánoc nepředstavovali.

Na čtyři adventní neděle jsme připravili několik bodů k osobní reflexi na základě závěrečné zprávy prvního zasedání synody v Římě (4.-29. 10. 2023) volně navazujících na nedělní liturgická čtení.