Bojkovice

Komunita sester je těsně spjata s Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, jejímž zřizovatelem je naše kongregace. Při škole je domov mládeže, který nabízí ubytování v měsících červenci a srpnu široké veřejnosti.

Část sester pracuje ve škole, jedna sestra je důchodkyně a jedna pracuje jako advokátka u Diecézního církevního soudu v Brně.

Sestry se aktivně zapojují i do života farnosti: zpěvem ve schole, ve čtení při mších svatých, roznášejí svaté přijímání nemocným           ve farnosti, spravují webové a facebookové stránky farnosti, příležitostně pořádají duchovní setkání. Sestry se jednotlivě věnují lidem v osobních rozhovorech i korespondenčně.

Přečtěte si:

90 - 70 - 80 - 30 "Na Klášteře" | připomínka kulatých výročí, která souvisí s historií komunity sester dominikánek v Bojkovicích

Kontakt

sestry dominikánky

Husova 537, 687 71 Bojkovice