Bojkovice

Komunita sester je těsně spjata s Církevní střední školou pedagogickou a sociální Bojkovice, jejímž zřizovatelem je naše kongregace. Při škole je domov mládeže, který nabízí ubytování studentům školy a v měsících červenci a srpnu široké veřejnosti.

Momentálně pracuje ve škole jedna sestra, dvě sestry jsou důchodkyně, jedna pracuje jako advokátka u Diecézního církevního soudu v Brně a dvě sestry jsou na studiích v zahraničí.

Sestry se aktivně zapojují i do života farnosti:  čtení při mších svatých, roznášejí svaté přijímání nemocným ve farnosti, spravují webové a facebookové stránky farnosti, příležitostně pořádají duchovní setkání, jsou součástí pastorační rady farnosti. Sestry se jednotlivě věnují lidem v osobních rozhovorech i korespondenčně.

Přečtěte si:

90 - 70 - 80 - 30 "Na Klášteře" | připomínka kulatých výročí, která souvisí s historií komunity sester dominikánek v Bojkovicích

Kontakt

sestry dominikánky

Husova 537, 687 71 Bojkovice