Studium

Hledáme Boha, toužíme po Pravdě.

Víme, že skutečná moudrost je dar a Bůh ho může dát nezávisle na lidském úsilí. Zároveň však člověku dává schopnost vzdělávat se, chápat, žasnout. Radujeme se ze všech cest, které našemu poznávání otevírá. Toužíme po tom, aby se s Ním mohli radovat všichni, které na svých cestách potkáváme - proto je naše studium zaměřeno i k tomu, abychom uměly předat radostnou zvěst druhým.

Snahou o poznání projevujeme tvořivou věrnost Dominikovu odkazu:

  • studium nemůže být pouze cvičením mysli, jde.        o změnu lidského srdce;
  • vyrůstá z naslouchání Božímu Slovu a směřuje           k tomu, abychom žily tentýž soucit jako Ježíš;
  • umožňuje chápat lidi, věci, události a situace           ve světle evangelia; je výrazem naděje, že náš život má smysl;
  • vede nás k modlitbě a spolu s ní se stává pramenem pro naši službu (apoštolát);
  • profesní i teologické studium připravuje sestry           k poslání, které je kongregaci vlastní.