Formace

Formace

Formační proces je postupná, progresivní a nepřetržitá cesta. Vede k rozvinutí všech schopností osoby a přetváří ji v harmonickou vnitřně sjednocenou osobnost, jež se nechá oslovovat Bohem, vlastní realitou i vlastní historií, osobnost otevřenou k neustálému poznávání a růstu.

Formace je procesVede všech schopností osoby a přetváří ji v harmonickou vnitřně sjednocenou osobnost, jež se nechá oslovovat Bohem, vlastní realitou i vlastní historií, osobnost otevřenou k neustálému poznávání a růstu. V tomto procesu nás druzí lidé (zvláště po vstupu do kongregace), ale za svou formaci je v první řadě odpovědný každý sám za sebe. Abychom odpověděly na dar povolání, přijímáme Ježíše do svého života se stálou touhou moci ho darovat i světu., který prolíná náš život a trvá až do jeho konce. V tomto procesu nás doprovází druzí lidé (zvláště po vstupu do kongregace), ale za svou formaci je v první řadě odpovědný každý sám za sebe. Abychom odpověděly na dar povolání, přijímáme Ježíše do svého života se stálou touhou moci ho darovat i světu.

Formace v naší kongregaci má být procesem životní a živoucí proměny, který zahrnuje celou osobu: mysl, srdce a vůli, až k sjednocení s Ježíšem. 


Formace je v naší kongregaci rozdělena do několika stupňů (postulát, noviciát, juniorát, trvalá formace), které na sebe vzájemně navazují. Samotné formaci předchází doba rozlišování, během které hledajícím dívkám nabízíme doprovázení (pastorace).

Abram - Cyklus setkání hledání povolání

Řeholnímu životu předchází doba hledání a rozpoznávání. Je to čas, kdy si dívka klade otázky týkající se budoucího života, hledá cestu, po které se má vydat. 

Hledajícím dívkám nabízíme doprovázení a prostor k rozlišování ve formě čtyř víkendových setkání - ABRAM.

Abraham - období kandidatury

Poté, co dívka rozpozná, že chce poznávat konkrétně naše společenství, může nás začít poznávat blíže skrze pravidelná setkání, společnou modlitbu a povídání. 

Postulát

Postulát trvá 6-12 měsíců a jde o bližší poznávání našeho společenství. Postulantka, žije v komunitě, účastní se každodenního života sester a rozpoznává, zda je to pravdu místo pro ni. Postulantka ještě nemá řeholní oděv a je bez závazků ke kongegaci.

Noviciát

Vstupem do ročního noviciátu přijímá dívka řeholní oděv a řeholní jméno. Noviciát je podstatné období, v němž činí novicka zkušenost života s Pánem a postupně přijímá vědomí hodnot řeholního života a hodnot, které jsou specifické pro naši kongregaci.

Trvalá formace

Po mnoha letech hledání, rozlišování, minimálně šestiletém životě v komunitě sestra může složit doživotní sliby. Složením doživotních slibů se sestra stává úplnou členou našeho společenství. Doživotní profese je v osobním životě a historii každé sestry výjimečným okamžikem. Aby její povolání bylo stále živé a dynamické, musí sestra stále pracovat na své formaci a věrnosti slibům, které dala.

Juniorát

Po roce na zkoušku - noviciátě sestra může složit řeholní sliby, nejdříve na jeden rok a poté obnovit na další tři roky. Juniorka čerpá z předchozích etap formace a i nadále pokračuje v osobním růstu. Podílí se na životě kongregace a jejím apoštolském působení. Juniorka se připravuje k definitivní volbě Ježíše doživotní profesí a k tomu, aby se stala způsobilou k vlastnímu poslání sestry dominikánky. Nejdříve po čtyřech letech časných slibů může požádat o složení slibů doživotních.