Modlitba

Modlitba je neodmyslitelnou součástí života každého křesťana, buduje osobní vztah k Bohu a potažmo i vztah k lidem

Dominikánskou modlitbu tvoří:Liturgie

V liturgii sestry spolu s Kristem oslavují Boha a prosí za celou církev i za potřeby a spásu celého světa; slavení liturgie je středem a srdcem celého našeho života; vnitřní postoj vyjadřujeme navenek zachováváním vnějších obřadů, které přispívají            k vnitřní usebranosti;Osobní modlitba

Sv. Dominik "mluvil s Bohem nebo o Bohu", podle jeho příkladu se věnujeme rozjímání a kontemplaci, eucharistické adoraci a duchovní četbě;Růženec 

Tradiční řádová modlitba, v níž rozjímáme 

nad tajemstvím naší spásy.Lectio divina

Rozjímavý způsob čtení Písma; živeny pravdou Božího Slova jsme povolány, abychom chválily, žehnaly           a kázaly.