Praha

Komunita sester je těsně spjata s Katolickým domovem studujících - domovem mládeže a školní jídelnou (KDS), jehož zřizovatelem je naše kongregace.

Část komunity je zaměstnaná v KDS a některé sestry pracují v církevních školách jiných zřizovatelů: Arcibiskupské gymnázium, Svatojanská kolej. Spolupracují v rámci dominikánské rodiny na vydavatelské činnosti nakladatelství Krystal OP.

Kontakt

sestry dominikánky

Černá 1610/14, 110 00 Praha 1

+420 224 934 496

bernadeta@dominikanka.cz