Kázání

Česká kongregace sester dominikánek se od svého založení věnuje především výchově a vyučování.

Podle konkrétních potřeb a možností se zapojujeme i do jiných činností, např. do charitativních služeb nebo rozličných prací ve farnostech a církevních institucích. Naše apoštolské působení čerpá sílu v komunitě, která společně přemýšlí a rozhoduje se pro určitou činnost. Snažíme se být blízko lidem, naslouchat jim a být svědky Naděje, kterou všichni máme v Bohu.

Řada z nás už se nemůže pro pokročilý věk věnovat aktivním pracovním činnostem. Hlasatelkami a apoštolkami Boží Pravdy však chceme být do konce života. Proto se snažíme trpělivě snášet obtíže stáří a nemocí. V modlitbě je Bohu nabízíme pro spásu mnohých.