Přednáška s. Vincenty Vodákové OP:

130 let života kongregace

přednáška u příležitosti Setkání dominikánské rodiny

12. 10. 2019 v Praze