Růžena z Limy

Sv. Růžena z Limy (1586 - 1617). Narodila se v Peru, její rodiče byli Španělé. Při křtu jí dali jméno Isabela, ale pro její krásu jí už od malička říkali Rosa (růže). Od dětství viděla svůj vzor a ideál ve sv. Kateřině Sienské. Vstoupila do třetího řádu sv. Dominika, vedla kajícný život za obrácení svých krajanů a na usmíření za krvavé činy španělských dobyvatelů. Tvrdě se postila a konala řadu kajících skutků, spala jen dvě hodiny denně, dvanáct hodin se modlila a deset hodin pracovala. Uměla obratně a vkusně vyšívat, také pěstovala a prodávala květiny. Co nepotřebovala její rodina, rozdala chudým. Dosáhla vysokého stupně mystických milostí. Z jejích modliteb je nejznámější vzdech:

"Pane, rozmnož mé bolesti, ale zároveň i mou lásku!"