Reginald z Orleansu

Blahoslavený Reginald z Orleansu (asi 1183-1220). Žil relativně pohodlným životem kanovníka a profesora na univerzitě v Paříži. Nejasná touha ho však táhla ke změně. Vydal se se svým biskupem do Svaté země a při zastávce v Římě se spřátelil se sv. Dominikem. Reginald v Římě vážně onemocněl a Dominik se modlil za jeho uzdravení. Panna Maria Reginalda nejen uzdravila, ale ukázala mu též novou součást dominikánského oděvu - bílý škapulíř, pruh látky, který od té doby všichni nosíme. Tyto zkušenosti Reginaldovi plně nahradily noviciát a on hned složil profes, stal se Dominikovým zástupcem (vikářem) a byl poslán do Bologně. Díky jeho učení a příkladu musela tamní komunita brzy hledat větší klášter. Pán bl. Reginalda odvolal už po dvou letech života v Řádu. Nezůstalo nám žádné jeho písemné dílo. Pouze věta, kterou zapsali bratři před Reginaldovou smrtí:

"Obávám se, že jsem si nezískal v tomto Řádě žádné zásluhy, protože jsem vždy ve všem nacházel příliš velké zalíbení."