Rajmund z Peñafortu

Sv. Rajmund z Peñafortu (1175-1275). Španěl, působil dlouho jako slavný právník v Itálii. Do Řádu vstoupil po návratu do Barcelony, bylo mu již asi 50 let. Toužil žít klášterním životem, ale byl odvoláván ke službám biskupů i papeže - byl pověřen uspořádáním všech platných předpisů kanonického práva. Pomáhal řešit tehdejší sociální otázky - pomoc křesťanským zajatcům u Maurů, věnoval se Židům i Arabům (dnes bychom řekli "mezináboženskému dialogu"). V roce 1230 byl sv. Rajmund zvolen druhým nástupcem sv. Dominika. Po dvou letech na svůj úřad z důvodu slabého zdraví rezignoval. Pán mu však dopřál dožít se téměř sta let. Stal se i zpovědníkem aragonského krále Jakuba. Ne vždy spolu byli zadobře, jak ukazuje obrázek. Vypráví se, že jednou sv. Rajmund s králem nesouhlasil tak vehementně, že chtěl utéci. Král mu silou bránil - a tak Rajmund rozprostřel kápu na moře a několik hodin se po něm plavil k jiné pevnině.