Pius V.

Sv. Pius V. (1504 - 1572) - "Papež růžence". Jeho cesta ke svatosti je charakterizována vážností a přísností, především však velikou láskou k církvi a Panně Marii. V Řádu byl představeným a inkvizitorem, toužil po přivedení protestantů zpět do církve. Papežem byl zvolen krátce po Tridentském koncilu a věnoval se uvádění jeho závěrů do života. Vydal římský katechismus, breviář a misál, které se používaly po čtyři následující století. Svatý Pius V. také stanovil formu růžence a vyzýval všechny, aby touto modlitbou vyprosili na Panně Marii ochranu Evropy před Turky. Vítězství křesťanského loďstva nad tureckým v bitvě u Lepanta je připisována těmto modlitbám. Den bitvy - 7. říjen - je od té doby slavností Panny Marie Růžencové.