Petr Veronský

Sv. Petr Veronský (1206-1252). Narodil se v kacířské rodině. Již jako dítě přešel ke katolické víře a dokázal si ji obhájit. Dominikánem se stal asi v patnácti letech. Brzy po studiích se stal slavným kazatelem. Toužil po tom, aby členové kacířských sekt přišli zpět do Církve. Vyhledával je a - veden láskou k Pravdě - učeně s nimi diskutoval, přesvědčoval je a poučoval. V ostatních záležitostech byl však velmi mlčenlivý, proto bývá zobrazován s prstem na ústech. Asi po třiceti letech života v Řádu byl Petr jmenován generálním inkvizitorem v Lombardii - vyhledávání a obracení zbloudilých se tak stalo jeho hlavním úkolem. Kacíře jeho činnost velmi znepokojovala. Když nepomáhaly vyhrůžky ani pomluvy, zaplatili dva vrahy a ti Petra při cestě lesem zabili ranou do hlavy. Dle pověsti stihl ještě prstem vlastní krví napsat na zem CREDO - věřím. Už rok po smrti byl - jako první po sv. Dominikovi - prohlášen za svatého. Jeden z jeho vrahů, Carin, se obrátil a dožil jako laický bratr v dominikánském klášteře.