Martin de Porres

Martin de Porres (1579 - 1639) - laický bratr dominikán, muž, kterým pro jeho černou pleť a nemanželský původ řada lidí pohrdala. Kdo ho však poznal blíž, toužil ho mít za přítele a pomocníka. Sv. Martin byl ošetřovatelem nemocných a velkým přítelem všech chudých. Byl vrátným v klášteře a těm, kdo přicházeli, rozdal, co mohl. Nepomáhal jen v hmotné chudobě, měl velký dar těšit, povzbuzovat a přivádět lidi k lásce k Bohu. Tyto dary k němu přitahovaly jak jeho spolubratry, zvláště novice, tak lidi z okolí - bohaté i chudé, mocné i bezvýznamné v očích druhých, děti i dospělé. Martin se staral i o hospodářství a úklid kláštera. Poslouchaly ho dokonce i myši. Přestaly škodit v sakristii a stodolách a spokojily se s tím, co pro ně Martin obstaral. Při Martinově svatořečení řekl papež Jan XXIII.:

"Měl rád všechny lidi, protože je upřímně považoval za Boží děti a své bratry. Ano, měl je raději než sebe, protože ve své pokoře pokládal všechny za spravedlivější a lepší, než byl on sám."