Markéta Uherská

Markéta Uherská (1242-1271). Narodila se, aby kralovala, ale stala se služebnicí všech. Byla dcerou Uherského krále Bely IV., který ji ještě před jejím narozením nabídl Bohu jako smírnou oběť za ukončení války s Tatary. Ve třech letech byla Markéta dána k sestrám dominikánkám. Brzy přijala úkol zástupné oběti za svůj národ mnohem opravdověji než všichni kolem ní. Stala se dominikánkou a se stálým úsměvem vyhledávala a konala služebné práce. Nosila hrubé a záplatované hábity, aby byla chudou s chudými. Přitom měla jak pravá dominikánka velkou touhu po poznání. Naučila se latinsky, četla Bibli a životy svatých, zvláště svých svatých předků. Horlivě se modlila, ač se v jejích životopisech píše spíše o vyprahlosti než o viděních a vytrženích. Celý život trpěla nepochopením ze strany rodiny i spolusester, sužovala ji též občanská válka vyvolaná sporem mezi jejím otcem a nejstarším bratrem. Muselo pro ni být velikou radostí, když se oba usmířili právě u ní, v klášteře na Dunaji. Sv. Markéta zemřela 18. ledna 1270 ve věku 28 let. Brzy začala být uctívána jako patronka Uher.