Ludvík Bertrand

Sv. Ludvík Bertrand (1526 - 1581) - vyhledávaný zpovědník a kazatel, který neměl moc přirozených darů kázat. Nedostatky jeho hlasu, vzdělání i paměti však nahrazovala Boží milost, která skrze něj působila. Dojímal lidi k slzám a vzbuzoval v nich horlivost pro službu Boží. Některým však byl tak nepohodlný, že ho chtěli zabít. Jednou sv. Ludvík požehnal houfnici, kterou na něj namířili, a ona se proměnila v kříž. V Řádu působil řadu let jako novicmistr a představený. Vyznačoval se přísností, ale i velkou štědrostí k chudým. Sedm let působil jako misionář mezi indiány v Novém Světě. Říká se o něm, že nepotřeboval tlumočníka, indiáni mu rozuměli a stávali se křesťany. Jeden šaman mu proto dal vypít jed - ale sv. Ludvík se po velkých bolestech uzdravil. Sv. Ludvík žil v bázni před Bohem a vedl k ní i druhé. Bál se urazit Boha, ale nebál se pohrdání od lidí.