Zemřela sestra Laurencie

26.10.2023

Dne 26. 10. ve věku 94 let odešla k Pánu sestra Laurencie Marie Lacinová. Za její život poděkujeme Pánu Bohu a rozloučíme se s ní při mši svaté 31. 10. 2023 v 10:00 v kostele Svaté Rodiny v Brně na ulici Grohova.

Sestro Laurencie, odpočívej v pokoji.