Zemřela sestra Josefa

29.09.2023

Dne 29. 9. 2023 zemřela naše sestra Josefa Marie Valentová OP. Zemřela posilněna svátostmi ve věku 93 let a 72 roků sloužila Bohu jako sestra dominikánka. Za její život budeme společně děkovat při mši svaté v pátek 6. 10. 2023 v Brně v kostele Svaté Rodiny. Pak bude sestra Josefa uložena do hrobu ve Střelicích u Brna.

Sestro Josefo, odpočívej v pokoji.