Zemřela sestra Antonína

20.08.2023

Ve věku 96 let dnes odešla k Pánu sestra Antonína Marie Benešová. Za její život poděkujeme Pánu Bohu a rozloučíme se s ní při mši svaté 24. 8. 2023 v 10:00 v kostele Svaté Rodiny v Brně na ulici Grohova. 

Sestro Antoníno, odpočívej v pokoji.