Konec a začátek

01.08.2023

Vše má svůj začátek i konec. A svého konce se dočkal i náš dům ve Střelicích.

Nemusíte se ale bát, že by byl srovnán se zemí, jen končí jeho služba pro nás, sloužit ale bude dál.

Pro nás končí a pro jiné začíná.

Na konci roku 2022 jsme se rozhodly prodat náš dům. Ve Střelicích žily převážně naše sestry seniorky a s ošetřovatelskou péčí o ně nám pomáhala Česká katolická charita. Sester pomalu ubývalo, náklady na běžný provoz domu se zvyšovaly a to nemluvíme ani o opravách, které si nemovitost vyžaduje. Zveřejnily jsme tedy nabídku prodeje a z několika zájemců jsme se rozhodly pro Komunitu Blahoslavenství. Od 1. 8. 2023 střelický klášter patří jim a naše sestry se nyní zabydlují v našem domě v Brně.

Dům bude sloužit dál

Čemu bude střelický dům sloužit?

To se dočtete na stránkách Komunity Blahoslavenství:

  • Bude místem života a modlitby bratří a sester z Komunity, na kterém mohou mít podíl i návštěvníci.

  • Centrum bude sloužit pro duchovní cvičení, obnovy, evangelizační programy a formační semináře pořádané Komunitou, předpokládaná kapacita bude 60–70 účastníků s ubytováním a 200 lidí na jednodenní programy bez ubytování.

  • Centrum mohou využít i skupiny pro své vlastní programy s možností připojit se k liturgii a modlitbě Komunity.

  • Do centra budou moci lidé přicházet na čas osobního ztišení.

  • Centrum bude sloužit také pro setkávání a formaci mladých lidí ve věku 15–30 let

Se střelickými farníky, známými a dobrodinci jsme se rozloučily již 3. 6. 2023 při příležitosti oslav 30. výročí našeho obnoveného života ve Střelicích. Završily jsme tak krásnou dobu na nádherném místě plném lidí dobré vůle.

A my jdeme dál

s pomocí Boží