Výběrové řízení

16.03.2023

Česká kongregace sester dominikánek vyhlašuje výběrové řízení na post ředitelky/ředitele Katolického domova studujících, Černá 14, Praha 1, s nástupem v srpnu 2023.


O zařízení

Katolický domov studujících (KDS) je církevní školské ubytovací zařízení pro studentky středních a vyšších odborných škol. Součástí zařízení je i jídelna a celoroční hostel s kapacitou 7 lůžek během školního roku a s kapacitou 78 lůžek v době letních prázdnin. Budova je zároveň sídlem komunity řeholních sester, s nimiž KDS sdílí některé prostory.

Ředitelka/ředitel spolupracuje na provozu zařízení s týmem tří vychovatelek, provozní jídelny, účetní a zástupkyní řeholní komunity, a zodpovídá se zřizovateli zastoupenému generální představenou České kongregace sester dominikánek a radě ŠPO. Mezi povinnosti ředitelky/ředitele patří, mimo jiné, zastupování zařízení před státem, vedení hlavní i vedlejší činnosti KDS, spravování dokumentace dle platné legislativy, řízení zaměstnanců a dohlížení na plnění a aktualizaci plánů a strategií zařízení, a navrhuje a plní rozpočet v rámci finanční udržitelnosti. Mezi další povinnosti patří aktivní vzdělávání se v oblasti současné legislativy a vyhledávání dalších příležitostí pro inovaci zařízení a podporu výchovné činnosti i provozu hostelu.

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru, avšak s dostatečnou praxí s vedením školských zařízení;

 • Praxe s vedením školských zařízení nebo práce ve školském zařízení na zodpovědné pozici alespoň tři roky;

 • Doložená občanská, morální a finanční bezúhonnost;

 • Orientace v legislativě školských zařízení a ekonomických předpisech;

 • Odborná kvalifikace pro ředitele školských zařízení nebo její získání v prvním roce po nástupu na pozici;

 • Zdravotní a právní způsobilost;

 • Výborné komunikační schopnosti a znalost práce na PC;

 • Organizační a řídící schopnosti a týmová spolupráce se zaměstnanci, zřizovatelem, partnery zařízení a státními orgány.

Zájemkyně/zájemci o pozici musí být ve shodě s křesťanským zaměřením zařízení a v součinnosti s vychovatelkami a řeholní komunitou podporovat osobnostní rozvoj ubytovaných studentek vč. duchovního rozměru.

Nabízíme

 • Plat do výše 37.000 Kč (dle vzdělání a praxe) + případný jednorázový bonus 10.000 Kč;

 • Práci v přátelském kolektivu;

 • Možnost dalšího profesního vzdělávání;

 • Podpora zřizovatele.

Náležitosti přihlášky

Životopis obsahující kontaktní údaje, motivační dopis, kopie dokladů o požadovaném vzdělání a praxi.

V případě výběru k pohovoru je nutné doložit úředně potvrzené doklady o vzdělání, výpis z Rejstříku trestů, průkazný důkaz o náležité praxi v požadované délce, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti a souhlas s evidencí osobních údajů. Pracovní pohovor bude mít za cíl prověřit orientaci v současné legislativě a schopnost práce na koncepci rozvoje zařízení. Pracovní reference výhodou.

Přihlášky zasílejte elektronicky na kongregace@dominikanka.cz do 15. 4. 2023. 

Případné dotazy směřujte na Ing. Ludmilu Chládkovou, krista@dominikanka.cz nebo Mgr. Marii Neradovou, bedriska@dominikanka.cz.


Zřizovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zkrátit/prodloužit či zrušit.