Prohlášení kongregace

17.02.2023

Prohlášení generální představené 

České kongregace sester dominikánek


Prohlášení o zahájení předběžného šetření trestného činu podle kanonického práva

         Počátkem února 2023 obdržela Česká kongregace sester dominikánek (ČKSD) oznámení o sexuálním, psychologickém a spirituálním zneužívání ze strany jedné členky naší kongregace. Oznamovatele požádala o podání oznámení dospělá osoba, která výše uvedené konání zakusila (dotčená osoba). Oznámení obsahuje též jméno další dospělé dotčené osoby a indicie, že dotčených osob mohlo být více.

Ve vedení ČKSD jsme oznámení vyhodnotily jako věrohodné a požádaly jsme Diecézní církevní soud v Brně, aby provedl za ČKSD předběžné šetření podle kanonických předpisů. Dotčeným osobám byla nabídnuta odborná pomoc a také podpora ze strany kongregace.

V tuto chvíli není zřejmé, zda mohl být spáchán trestný čin na osobách nezletilých. Nemáme dostatek informací k posouzení, zda by se mohlo jednat o trestný čin, u něhož vzniká oznamovací povinnost vůči státním orgánům činným v trestním řízení, proto ČKSD vůči státním orgánům žádné oznámení zatím neučinila.

V rámci preventivních opatření byl obviněné sestře přerušen výkon práce ve školském zařízení, kde momentálně působila, a také jí byly pozastaveny všechny funkce v rámci kongregace. Zároveň jí byla také nabídnuta odborná pomoc a podpora. Naši zaměstnanci byli o situaci informováni a byli požádáni, aby oznámili, zda zaznamenali chování nebo činy, z nichž byla členka našeho společenství obviněna. Do této chvíle ČKSD žádné takové oznámení neobdržela.

Zároveň plně ctíme právo obviněné na presumpci neviny a obhajobu, a proto vyčkáme s dalšími závěry do ukončení řízení.

Naše kongregace se také rozhodla, že posílí preventivní opatření. Nabídneme například v rámci již existujících programů více tematiku zneužívání a manipulace, jak rozpoznat takové chování a jak se mu bránit. Chceme, aby se lidé, kterým sloužíme, mohli cítit v bezpečí.

Jménem svým i jménem všech sester naší kongregace vyjadřuji lítost nad tím, co museli prožít lidé, kteří byli zneužiti, kteří se stali obětí manipulací. Je nám také líto pohoršení, které vyvolalo chování naší sestry. Naší prioritou je zamezit každému dalšímu utrpení dotčených osob, a proto spolu s pověřenými autoritami chceme zjistit pravdu, jakkoli bolestnou nebo šokující pro naše řeholní společenství, církev i veřejnost.

Chcete-li nás v této záležitosti nebo v podobných souvislostech kontaktovat, obraťte se na generální představenou nebo generální vikářku (viz sekce kontakty). Prosíme zvláště ty, kteří se setkali s nějakým nevhodným chováním vůči své osobě ze strany naší sestry, aby se nebáli nás kontaktovat a nebo vyhledali jinou pomoc.

Obrátit se můžete též na lidi, kteří problematice rozumí, jsou ochotni pomoci a nejsou členy naší kongregace, např.:

Marek František Drábek (strahovacek@hotmail.com, tel. 777265120, YouTube https://www.youtube.com/@MarekOPraem)

Mgr. Martina Vintrová, JCD. (martina.vintrova@gmail.com, tel. 776 655 315)

Kontaktní místo pro ochranu zranitelných: https://www.ochrananezletilych.cz/

Za sestry dominikánky ses. Krista OP L. Chládková, generální představená