Oslavy v Uherském Brodě

01.05.2023

V neděli Dobrého pastýře, 30. 4. 2023 jsme při mši svaté spolu s Mniškami kazatelského řádu v Uherském Brodě děkovali za 75 let kanonického schválení komunity dominikánských mnišek v naší zemi. Mši svatou celebroval biskup Josef Nuzík, administrátor Olomoucké arcidiecéze.

Oslav se účastnili zástupci dominikánské rodiny: bratři dominikáni, mnišky z Uherského Brodu i z Prahy, kongregační sestry z české i slovenské kongregace i zástupci terciářů; sestry z františkánské rodiny, farnost a přátelé a dobrodinci uherskobrodského kláštera.

Otec biskup Jan při promluvě děkoval mniškám za jejich neustávající modlitební podporu.