Máme novou sestru

30.08.2023

V neděli 27. 8. 2023 jsme v Praze v kapli sv. Zdislavy v kostele sv. Jiljí přijali do noviciátu novou sestru - SM. Rút OP. 

Sestru Rút teď čeká rok intenzivní přípravy na řeholní život - noviciát. Noviciát bude probíhat v Plzni a novicmistrovou bude SM. Michaela OP.

Vyprošujme sestře Rút Boží požehnání