30. výročí posvěcení kaple Nejsvětější Trojice ve Střelicích   a loučení s farníky

08.06.2023

V sobotu 3. června jsme si ve Střelicích u Brna připomněli posvěcení naší klášterní kaple před 30 lety. Slavnostní mši svatou celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle, který před třiceti lety naši kapli světil. Ke společné oslavě byli pozváni kněží, kteří v naší kapli sloužili mše svaté, sestry z celé kongregace i farníci ze Střelic. 

Společné slavení se neslo také v duchu loučení, protože ze Střelic k poslednímu dni v červenci 2023 odcházíme. Dům prodáváme Komunitě Blahoslavenství, která bude pokračovat v duchovní službě lidem. 

Na mši svatou a následné Agapé přišlo spousta farníků ze Střelic i klientů z vedlejšího "Zámečku", kteří naši kapli léta navštěvovali. 

Děkujeme všem za krásná slova povzbuzení a loučení. 

Bohu díky za dílo, které skrze nás ve Střelicích konal.

Více fotek z celého dne naleznete zde