Jeroným Savonarola

Jeroným Savonarola (1452 - 1498) - pro někoho světec a mučedník, pro jiné člověk pyšný či dokonce kacíř. Jako převor dominikánského kláštera ve Florencii chtěl zreformovat celé město. Kázal v duchu apokalypsy a vyzýval k pokání tak mocně, že i bohatí lidé renesanční Florencie začali odkládat vše přepychové. Když francouzský král vyhnal z Florencie vládnoucí rod Medicejských, získali Jeronýma na svou stranu příznivci republiky. Od té doby hlásal republiku Florencii, jejímž králem je Kristus a všichni obyvatelé žijí v duchu pokání. K pokání vyzýval i duchovní včetně papeže. Přísnost jeho nároků ho však časem přivedla až k soudu a popravě na hranici.