Jakub z Bevagne

Bl. Jakub z Bevagne (1220-1301) je nazýván "patronem skrupulantů". Byl ještě dítětem, když jeho modlitbě připisovali smíření dvou znepřátelených šlechtických rodů. Jako dominikán měl pak velké apoštolské úspěchy, jeho přičiněním se do katolické církve vrátili téměř všichni ze sekty Nikolaitů včetně jejich předáka. Lidé ho měli v úctě a utíkali se k němu ve svých potřebách. Kázal o Božím milosrdenství a dobrotě, ale trpěl velikými úzkostmi. Obavy z věčného zavržení ho přivedly na pokraj zoufalství. Pán se nad ním smiloval a jednou při modlitbě byl Jakub skropen krví ze Spasitelova boku. Zároveň slyšel hlas:

"Tato krev ti má být znamením tvé spásy."

Jakubovi se okamžitě vrátil vnitřní mír a do vysokého věku žil plný život pro Boha i bližní.