Jak se totalitní režim snažil izolovat a zničit vliv řeholnic?


Už je to 70 let od nuceného vystěhování kláštera dominikánek z Vlaštoviček u Opavy.

Byla to součást takzvané Akce Ř a snahy tehdejšího režimu zničit vliv řeholnic a pokud možno je úplně izolovat. Anebo převychovat. Co se tehdy dělo?


Poslechněte si v rozhovoru s našimi sestrami ve vysílání Českého rozhlasu