Gundisalv

Bl. Gundisalv (1187-1259) byl Portugalec, farář se zajištěným živobytím. Všeho se však vzdal a vydal se jako chudý poutník do Svaté země. Po návratu si vystavěl poustevnu, která brzy začala přitahovat lidi z okolí a Gundisalv působil jako horlivý apoštol. Na pokyn Panny Marie vstoupil už v pokročilém věku k dominikánům. Po noviciátě složil slavné sliby a z jeho poustevny se stal malý klášter. Protože převoz přes řeku proti klášteru byl nebezpečný, začal Gundisalv stavět most. Lidé se mu nejdřív smáli, ale pak začali pomáhat. Když neměli co jíst, Gundisalv vstoupil do vody, zavolal a vyskočila ryba. Obdobně zázračně se prý svým pomocníkům postaral i o víno.