Antonín Neyrot

Bl. Antonín Neyrot (1420 - 1460) - zapřel víru v Krista, a přece dosáhl svatosti. Jeho pomocníkem přitom byl sv. Antonín Florentský ("Antonín Rádce"), který ho kdysi přijímal do Řádu. Zdá se, že Antonín Neyrot nemohl v Řádu najít poslání, kterým by se cítil naplněn. Na jedné z cest na další působiště byl zajat piráty a prodán za otroka do Tunisu. Z otroctví se "vykoupil" tím, že zapřel víru v Krista a stal se muslimem, oženil se a začal překládat korán do latiny. Po několika měsících zemřel někdejší Antonínův převor, Antonín Florentský. Našel si ke svému jmenovci cestu a Antonín Neyrot pochopil. Oblékl znovu dominikánský hábit a šel před vládce Tunisu. Před celým dvorem vyznal, že lituje své zrady a odpadu od Krista. Byl mučen, přemlouván a nakonec ukamenován. Na mučedníkově hrobě pak docházelo k zázrakům - Pán se i skrze zradu bl. Antonína Neyrota oslavil a povzbudil všechny slabé.