Aktuality

Na následující čtyři adventní neděle jsme připravili několik bodů k osobní reflexi na základě závěrečné zprávy prvního zasedání synody v Římě (4.-29. 10. 2023) volně navazujících na nedělní liturgická čtení.

Dne 26. 10. ve věku 94 let odešla k Pánu sestra Laurencie Marie Lacinová. Za její život poděkujeme Pánu Bohu a rozloučíme se s ní při mši svaté 31. 10. 2023 v 10:00 v kostele Svaté Rodiny v Brně na ulici Grohova.

Všechny, kteří tápají, kudy se má jejich život ubírat a kterým směrem vykročit, zveme na Cyklus setkání hledání povolání Abram.

Dne 29. 9. 2023 zemřela naše sestra Josefa Marie Valentová OP. Zemřela posilněna svátostmi ve věku 93 let a 72 roků sloužila Bohu jako sestra dominikánka. Za její život budeme společně děkovat při mši svaté v pátek 6. 10. 2023 v Brně v kostele Svaté Rodiny. Pak bude sestra Josefa uložena do hrobu ve Střelicích u Brna.

V neděli 27. 8. 2023 jsme v Praze v kapli sv. Zdislavy v kostele sv. Jiljí přijali do noviciátu novou sestru - SM. Rút OP.

Ve věku 96 let dnes odešla k Pánu sestra Antonína Marie Benešová. Za její život poděkujeme Pánu Bohu a rozloučíme se s ní při mši svaté 24. 8. 2023 v 10:00 v kostele Svaté Rodiny v Brně na ulici Grohova.

Sestry Štěpánka a Emilie se společně s mladými vypravily na Světové dny mládeže do Portugalska. Spolu s nimi jelo 5 studentek naší bojkovické školy.