ČESKÁ KONGREGACE SESTER DOMINIKÁNEK

Jsme sestry, řeholnice, které svůj život daly, zasvětily Bohu.

Jsme dominikánky, protože na cestě k Bohu následujeme našeho zakladatele, svatého Dominika Guzmána.

prosby o modlitbu

Kontaktujte nás