Aktuality

Hlavní pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí

22.05.2020 18:43

Sobota 30. 5. 2020

 Program

  7.00    Mše svatá u oltáře svaté Zdislavy
  9.00    Mše svatá v bazilice – celebruje P. Jakub Sadílek OFM
11.00    Mše svatá v bazilice – celebruje Dominik kardinál Duka
14.00    Mše svatá v bazilice – celebruje P. Lukáš Fošum OP
15.00    Zpívané nešpory

více na www.zdislava.cz

Setkání pražské dominikánské rodiny

15.05.2020 12:27

Po konzultaci s mnohými jsme se rozhodli přece jen uspořádat setkání pražské dominikánské rodiny u příležitosti památky přenesení ostatků sv. Dominika v sobotu 23. 5. 2020. Bude jistě třeba zachovat hygienické předpisy.

  • Sraz v 11:00 u zastávky metra Jinonice
  • V jinonickém kostele bychom začali modlitbou
  • Z Jinonic se vydáme na procházku Prokopským údolím
  • Na cestě bude piknik z vlastních zásob a Lectio divina v přírodě
  • Pak se svezeme MHD na mši do kostela sv. Jiljí v 18:30, při které by měli skládat sliby naši laici, kteří je nemohli skládat dříve kvůli karanténě
  • Potom nešpory a společné posezení

Kdo by se necítil na malý výlet, může přijít až večer na mši.

 

Aktuální program poutí v Jablonném

11.05.2020 19:57

Buď tím, kým tě Bůh chtěl mít, a zapálíš svět… (Kateřina Sienská)

29.04.2020 15:34

Kateřina znala z vlastní zkušenosti to, co dnes prožíváme v souvislosti s pandemií a karanténou. Když v Sieně propukl mor, mnozí utekli. Ale Kateřina a její přátelé zůstali, starali se o nemocné a pohřbívali mrtvé. Byla zdrojem úžasné inspirace pro lidi, kteří ji znali, a dodnes inspiruje i nás. Kéž se na Kateřininu přímluvu dokážeme i nadále navzájem podporovat ve snaze „šířit nákazu naděje“ (Papež František, Urbi et Orbi, Velikonoce 2020).

Letní tábor pro děti a pobyt v Jablonném v Podještědí

23.04.2020 20:18
Nabídka pro děti

Letní tábor pro děti se v letošním roce uskuteční v Jablonném v Podještědí v termínu od 8.8. do 14.8.2020. Přihlášku najdete zde.

 

Nabídka pro rodiče

Před táborem nebo po táboře je možné se v klášteře bratří dominikánů ubytovat a prožít tak pár dní v krásném kraji Lužických hor. Máme omezený počet pokojů, proto je potřeba pokoje zarezervovat co nejdříve. Rezervaci lze provést na www.zdislava.cz (ubytování).

 

Nabídka pro spolupracovníky

Kdo by měl čas a chuť se zapojit do aktivit během letního tábora nebo brigády v době letní sezóny v Jablonném, napište nám (s. Roberta OP). Budeme rádi za Vaší pomoc i modlitební podporu!

 

Se smrtí život utkal se v podivuhodném zápase. Pán žití učinil ten div - zemřel, a v slávě vládne živ!

12.04.2020 11:24

Spojení v naději a radosti, že po noci přichází svítání a že Láska dala sílu životu porazit smrt -

ať zakoušíme zvláště v této době!

Zemřel fr. Jordán Vinklárek OP

31.03.2020 21:49

V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP. Zemřel ve věku 95 let, 69 letech řeholních slibů a 55 letech kněžství. Byl posledním dominikánem české provincie, který vstoupil do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Vynikal velkou horlivostí o spásu duší v době komunistického pronásledování i za nově nabyté svobody.

R. I. P.

... zpoza roušek

30.03.2020 21:37

Zveme vás na návštěvu. Přečtěte si, jak u nás vypadá život zpoza roušek

Sedí u dveří a čeká...

Učím na celkem malé střední škole. Nemáme vlastní kuchyň ani jídelnu, na obědy chodíme přes cestu do velké základní školy. Tam, ještě před pár dny, sedávala číča u dveří do ZŠ, kde si s ní hrávaly děti, a kočka vždycky držela, nechala se mazlit od kde koho a spokojené byly děti malé, velké i „dospělé“, včetně kočky. Číst celý článek

 

Myslíme na nemocný svět před Nejsvětější Svátostí

„Doba koronavirová“ nám utišila Prahu a s ní i náš dům. Normálně se v našem domě ve školním týdnu pohybuje 83 studentek středních škol, které jsou zde ubytované v domově mládeže a kterým se snažíme nabízet smysluplné trávení volného času. Ale teď tu studentky ani většina zaměstnanců není a ani z důvodu karanténních opatření být nemohou. Číst celý článek

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zdislavský rok

  2020  

 

 

Perla české šlechty

 

Zdislava se narodila a žila ve vysoce urozeném prostředí blízkém českému králi. To však neznamenalo, že by ji automaticky čekal jednoduchý život v přepychu. Naopak, příslušnost ke šlechtickému stavu na své příslušníky kladl řadu náročných úkolů. Svatá Zdislava - perla české šlechty - se s nimi zvládla fascinujícím způsobem vyrovnat. Ve svém životě dokázala spojit stavovské, manželské a rodičovské povinnosti se službou chudým a nemocným lidem. Vedle všech těchto rovin, kdy bývají nejvíce akcentovány její zázraky týkající se uzdravování, se se svým manželem podílela i na vytváření vrcholně středověké kulturní krajiny pod vrcholy Lužických hor.

 

Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově u Velkého Meziříčí. Její otec Přibyslav byl brněnským purkrabím, matka Sibyla pocházela ze Sicílie a do Čech se dostala v průvodu princezny Kunhuty, nastávající manželky krále Václava I. Už její rodiče byli hojnými podporovateli různých církevních nadací, vazby měli například na brněnské minority a naplánovali založení cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Zdislava vyrůstala nějaký čas v Křižanově a později ve vybraných šlechtických kruzích v Brně, kde měla možnost získat širší rozhled a nové zkušenosti. Zde se také provdala za Havla pocházejícího z významného rodu Markvarticů, s nímž měla čtyři děti - Havla, Jaroslava, Markétu a Zdislava. Havel zastával vysoké postavení na dvoře krále Václava I., kterému zůstal věrný i v nejkritičtějších okamžicích boje o moc s Přemyslem Otakarem II.

 

Zdislava jako vzorná manželka sdílela osud se svým mužem, a to včetně jeho ambiciózních projektů, u jejichž zrodu mohla často stát i ona. V roce 1249 se za Havlovým jménem poprvé objevuje predikát z Lemberka, což napovídá, že někdy v této době musel začít budovat hrad, který byl symbolem moci krále a nejvyšší šlechty. Ve stejném období nechali manželé Havel a Zdislava lokovat město Jablonné, jež sloužilo jako hospodářské centrum kolonizační oblasti prokrvované cestou na Žitavu. Součástí jejich rozsáhlého zakladatelského záměru byla fundace dominikánského konventu (asi 1252) a špitálu pro chudé a nemocné v Jablonném. Další konvent dominikánů manželé podle pozdějších zpráv založili ve vznikajícím Turnově. Dominikáni měli v této oblasti a v nově vznikajících poddanských městech nesrovnatelně skromnější podmínky, než v rozvinutých sídelních aglomeracích, ale samotná jejich přítomnost hovoří o vysokých cílech rodu a o snaze založit dvě prosperující městská centra. Dominikáni nebyli vybráni náhodně. Je patrné, že Zdislava k nim měla velice blízko a stejně tak i oni k ní.

 

Kromě těchto úkolů, charakteristických pro nejvyšší šlechtické kruhy 13. století, musela Zdislava stíhat pečovat o svou rodinu. Pan Havel byl velmi často a dlouhodobě nepřítomen a během tohoto času musela Zdislava bdít nejen nad celkovým chodem života na Lemberku, ale i v celém panství. Spoustu energie věnovala péči o nedávno založený špitál, kam prý i sama docházela a osobně pečovala o nemocné. Havel ji v jejích dobročinných dílech minimálně po finanční stránce podporoval, v tomto ohledu na něj byla zcela odkázaná. Po celém kraji byla proslulá tím, že zázračně léčila. Uvažuje se, že částečně ovládala základy ranhojičství a lékárnictví a často používala obklady z léčivé studánky pod hradem. Podle Dalimilovy kroniky dokonce vzkřísila pět mrtvých, vrátila zrak mnohým slepcům, a uzdravovala chromé a malomocné.

 

Zemřela v roce 1252, nedlouho po svých 30. narozeninách. Kronikář Dalimil ji šedesát let po její smrti popsal jako ženu svatého života konající zázraky. Pohřbena byla uprostřed presbytáře gotického kostela sv. Vavřince. Při barokní přestavbě měli stavitelé k jejímu hrobu takovou úctu, že ho zachovali na původním místě, a proto má dnes v rámci kostela zvláštní pozici. Zdislavin kult v plné síle ožil v období baroka, ale blahořečena byla roku 1907 a svatořečení se dočkala až v roce 1995.

 

Svatá Zdislavo, perlo české šlechty, příkladná správkyně hmotných statků oddaná rodu a rodině, sloužící chudým a nemocným, činící zázraky, přimlouvej se za nás u Boha, abychom tak jako Ty dokázali překročit naše představy o možném a nemožném a nechali se poučit a spolu s lidmi kolem nás vést samotnou Moudrostí!

 

s. Vincenta Vodáková OP 

 


 

Minulý rok jsme si připomínali 130. výročí založení naší kongregace. Letos si chceme připomenout

 

800 let od narození naší hlavní kongregační patronky svaté Zdislavy.

 

O obrazy a stopy této „Boží ženy“, které zanechává v každém, kdo se s ní potká, se chceme s vámi podělit i my. Číst dál...

 

Nechť se nebeská sláva Paní Zdislavy rozlije i tady, po celé zemi!