Aktuality

 
Boží plán? Poštou nepřijde...
Pojďme ho hledat společně.
Cyklus Hledám povolání pro děvčata od 18 do 30 let.
Bojkovice 25.-27.1.2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání YSOP 2019 v Oslu

První lednový víkend proběhlo již tradiční setkání YSOP (Young Sisters OP – mladé sestry dominikánky) v klášteře Katarinahjemmet v Oslu. Studijní víkend organizovalo DSE (Domnican sisters Europe). Účastnice pocházely z Norska, České republiky, Francie, Irska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemska a Slovenska.

Na téma setkání - Kontemplace a krása – bylo nahlédnuto z několika úhlů. Profesor Gregory M. Reichberg, filozof z Mezinárodního institutu výzkumu míru v Oslu (Peace Research Institute Oslo - PRIO) a nadšenec pro svatého Tomáše Akvinského, poskytl pohled na krásu podle spisů svatého Tomáše Akvinského - zejména vztah krásy k pravdě a dobrotě a rozlišení mezi transcendentální a estetickou krásou.

Fr. Alain Arnould OP (je sociem Magistra řádu pro severozápadní Evropu a Kanadu) představil „školu San Marco“, tedy Fra Angelico, Fra Bartolomeo, Fra Paolo da Pistoia a sestra Plautilla Nelli OP. Další přednáška se zabývala podstatou křesťanského umění a bratr Alan přesvědčoval k otevřenosti pro vyjadřování současných, zejména výtvarných umělců. Sr. Dana Benedicta Pawlowiczová OP, výtvarnice a členka hostitelské komunity, se zamýšlela nad situací kazatele v dnešním světě a hledala paralely procesu tvoření a kázání.

Společně s těmito přednáškami se sestry těšily z vlídné pohostinnosti místní komunity Katarinahjemmet, obohacujících rozhovorů mezi sebou a příležitosti společně slavit liturgii v norštině a angličtině. YSOP doufá, že na začátku ledna 2020 proběhne další setkání, místo bude oznámeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Když jsou ŘEHOLNÍCI SPOLU 
 Pořád se jen modlí?
Pořád se musí postit?
Chodí tam jen z nešťastné lásky?
Jsou to jen nepraktičtí knihomolové?
Jsou tam jen samé staré sestry? 
 
Poznejte pravdu, a pravda vás osvobodí :-) srov. Jan 8,32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zemřela sestra Anežka Marie Škrobánková OP
V úterý 13.11.2018 ráno mezi druhou a třetí hodinou si svatá Anežka přišla pro naši sestru Anežku, aby ji doporovodila Domů. 

Svěřujeme sestru Anežku do vašich modliteb. Pohřeb bude v sobotu 17.11. 2018 v 10.30 ve Střelicích u Brna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová předsedkyně KVPŽŘ

Ve středu 10. října 2018 na řádném zasedání Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR byla novou předsedkyní zvolena Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek. Vyprošujeme hodně Božích milostí!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEtkání DOminikánské Rodiny 2018

Již tuto sobotu 20.10.2018 v pražském klášteře bratří dominikánů. Srdečně zveme! Program

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyklus Abram - Hledám povolání

Další setkání pro děvčata 18-30 let, která hledají povolání. Tentokrát na téma Modlitba? Sebepoznání? Sebepřijetí? 2.-4.11.2018, Střelice u Brna. Více...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongregační radosti

SM. Štěpánka Šenkeříková OP obnovila své řeholní sliby na tři roky, obnova slibů proběhla 30. 6. 2018 při mši svaté ve Střelicích u Brna. Foto

Postulantka Martina Vodáková požádala o přijetí do noviciátu, její žádost byla radostně schválena. Obláčka se konala 7. 8. 2018 rovněž ve Střelicích, při prvních nešporách slavnosti sv. Dominika. Spolu s řeholním rouchem přijala novicka i řeholní jméno, SM. Vincenta OP. Foto

V den slavnosti sv. Dominika složila tamtéž své první řeholní sliby SM. Emilie Růžičková OP. Foto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenění pro s. Česlavu OP

Jako každý rok i letos udělovala Česká biskupská konference při velehradské cyrilometodějské pouti několik vyznamenání. Mezi oceněnými byla i naše sestra Česlava, která získala Děkovné uznání za malířskou a literární tvorbu ve službě evangelizační a katechetické činnosti. Více na cirkev.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyklus Abram - Hledám povolání

Další setkání pro děvčata 18-30 let, která hledají povolání. Tentokrát na téma Překážky na cestě v rozhodování. 13.-15.4.2018, Střelice u Brna. Více...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajuplný víkend v klášteře...

...mohou zažít děti v Jablonném v Podještědí o víkendu 20.-22.4.2018. Info a přihlášky roberta@dominikanka.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víkendová rekolekce pro rodiny

Obraťte se a věřte Evangeliu

2.-4.3.2018 v Jablonném v Podještědí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání na Veveří

O víkendu 9. - 11. 2. 2018 se v Brně konalo setkání Od Abrahama po juniorát. Prožili jsme společný čas modlitby, zábavy a povzbuzení, a také jsme se učili zpívat gregoriánský chorál. A jak, na to se můžete podívat v naší fotogalerii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abram 2017

Zveme Vás nebo Ty, kteří jsou kolem Vás a hledají povolání, na společné víkendové setkání. Tentokrát do Bojkovic 15.-17.12.2017..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další aktuality najdete na našem facebooku

Rozhovor

 

O intelektuálním povolání a Ctnostech a charakteru katolického intelektuála se SM. Slavomírou Měřičkovou OP (*1930)

 

Kázeň některých zaměstnání, kdy na studium zbývá méně času, je vlastně výborná škola. Méně času – více soustředění, poznáte jeho cenu a lépe ho pak využijete. V roce 1950 jste byla spolu s ostatními sestrami vyvezena z kláštera a tím vás ošidili o čas na studium. Místo toho jste musela roky pracovat v továrnách u strojů. Byla v těchto těžkých podmínkách možnost rozvíjet nějak intelekt studiem? Měly jste s sebou nějaké knihy?

 

Co jsme si vzaly, když nás vyvážely, to jsme měly. Každá měla pár svých knížek, ale jinak zůstalo všechno v klášterech. V továrnách jsme měly především Písmo svaté. Vstávaly jsme hodně brzy, pomodlily jsme se mariánské hodinky, nasnídaly se a spěchaly na autobus z Dolního Lánova do Starého Města u Trutnova. Po cestě autobusem to byl čas, který se dal využívat k rozjímání. Nakonec všecko, i to málo, co jsme si stihly přečíst, třeba jen krátký úryvek, nás obohatil. Záleží potom na každém člověku, kolik z toho získá. V hluku těch strojů jsem si říkala, že to byl nejkrásnější čas, kdy mohl být člověk při mechanické práci s Pánem a modlit se. Čas na studium nebyl, ale na modlitbu by čas měl být vždy.

 

Bylo mezi vámi spousta starších sester profesorek, mohly jste od nich čerpat? Jak ony snášely nové podmínky?

 

Bylo to možné jen na malé chvíle. To jsme četly především duchovní knihy a také jsme se učily církevní latinu a němčinu. Ani ne o rok později nás, nejmladší, od starších sester oddělily. V naší skupině jsme byly jen sestry do 30 let. Komunisté si mysleli, že nás rozloží, když nás nebudou ovlivňovat starší sestry. Sestrám učitelkám bylo jistě líto, že nemohou učit, to je muselo bolet, protože chtěly předávat.

 

Byla nějaká jiná možnost, jak se dále vzdělávat v duchovních věcech?

 

Byly jsme hodně izolované. Ve Svobodě nad Úpou nám dával místní pan farář Ladislav Kubík tajně exercicie. Referentka nějak vytušila, že se něco děje, a on musel jít z farnosti okamžitě pryč. To jsme těžce nesly. Místo toho se nás komunisté snažili vzdělávat po svém. Musely jsme chodit do kulturní místnosti, kde nám referentka četla z novin. Jednou také četla něco hanebného na Svatého otce. My jsme povstaly a prohlásily: „Paní referentko, my takové řeči na Svatého otce poslouchat nebudeme. Svatého otce máme v úctě a lásce.“ A odešly jsme. Byly jsme rebelantky. Překvapily jsme ji, že jsme měly takovou odvahu... Celý článek