Aktuality

Ora Pro Nobis

 
Světelná instalace ke cti Paní Zdislavy v Jablonném v Podještědí
24. 5. 2019 ve 21:30 a 22:30

Videopozvánka k návštěvě světelné instalace s. Marie OP Pavlíny Kašparové

 
------------------------------------------------------------------------------

Ke kořenům

 

8. května 2019 jsme si při společném putování připomněly letošní 130. výročí založení České kongregace sester dominikánek. Společně jsme navštívily budovy bývalého mateřince v Olomouci-Řepčíně, kde 12. září 1889 kongregace vznikla. Celý článek...

------------------------------------------------------------------------------

100 let ve Střelicích

 

Před sto lety, 1. května 1919, se začíná psát oficiální historie komunity sester dominikánek ve Střelicích u Brna. Při mši svaté jsme poděkovali spolu s řadou střelických farníků za všechny milosti a přijatá dobrodiní. Velmi mile nás překvapil otec biskup Vojtěch Cikrle, který neplánovaně přijel s námi slavit mši svatou, povzbudil nás v promluvě a pak s námi a s farníky ještě poseděl u kávy. Číst dál...

------------------------------------------------------------------------------

Zahájení poutní sezóny v Jablonném

 
Ve středu 1. května 2019 se zahajuje poutní sezóna v bazilice sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí tradiční Poutí dětí a vernisáží výstavy výtvarné soutěže V srdci Paní Zdislavy.
Bazilika je od 1. 5. celodenně otevřená a volně přístupná poutníkům a návštěvníkům každý den od 9 do 18 hodin.
 
------------------------------------------------------------------------------

Letní tábor 2019

 
Malé ohlédnutí se za letním táborem 2018 s velkou pozvánkou na ten letošní, 10.-17.8.2019 v Dubu nad Moravou. Přihlásit se můžete u s. Roberty roberta@dominikanka.cz
 
------------------------------------------------------------------------------

Abram

 
Cyklus Hledám povolání - poslední Abram v tomto školním roce, který bude spojený s nočním putování na Svatou Horu.
Praha 3.-5.5.2019
 
------------------------------------------------------------------------------

Jarní setkání v Kostelním Vydří

 
Každý rok se scházíme ke společnému bytí, sdílení, slavení, povídání, jídlu či hraní. Pro letošní setkání jsme vybraly Kostelní Vydří, fr. Antonína OP a téma Formace ke vztahům v malých komunitách. 
------------------------------------------------------------------------------
Překážky na cestě v rozhodování. Jak je překonat?
 
Cyklus Hledám povolání pro děvčata od 18 do 30 let.
29.-31.3.2019, Střelice u Brna
------------------------------------------------------------------------------
Půst a Velikonoce s Timothym Radcliffem

Zveme vás na netradiční cestu nastávající postní a velikonoční dobou. Průvodcem nám bude fr. Timothy Radcliffe OP prostřednictvím svých knih. Proč být křesťan? Jak žít svůj křest a biřmování? Proč chodit do kostela? – Potřebujeme si tyto otázky ještě vůbec klást? Vždyť my to víme, natolik se to stalo součástí našeho života, že nám to připadá zcela samozřejmé. A pomalu nenápadně nám to zevšednělo. Fr. Timothy všechny tyto otázky, všechna tato tajemství vrací do hry, nově je nasvěcuje a ukazuje nám, že budeme-li pravdiví, nikdy nám nemohou zevšednět. Jsou stálým zdrojem úžasu, stále nové, mladé, svěží a vyvádějí nás z našich malých skořápek do obrovského prostoru svobody v Bohu.

Půst není doba zakaboněných tváří a nervních tiků od sebepotlačování. Půst je doba nového rozkvětu naší svobody, nového nadechnutí, setřesení všech hloupých a zbytečných nánosů deformujících naše lidství, doba, jež nás má uvést do pravé křesťanské radosti.

Tak tedy: Vzhůru do Radosti!

------------------------------------------------------------------------------
Boží plán? Poštou nepřijde...
Pojďme ho hledat společně.
Cyklus Hledám povolání pro děvčata od 18 do 30 let.
Bojkovice 25.-27.1.2019.
------------------------------------------------------------------------------
Setkání YSOP 2019 v Oslu

První lednový víkend proběhlo již tradiční setkání YSOP (Young Sisters OP – mladé sestry dominikánky) v klášteře Katarinahjemmet v Oslu. Studijní víkend organizovalo DSE (Domnican sisters Europe). Účastnice pocházely z Norska, České republiky, Francie, Irska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemska a Slovenska.

Na téma setkání - Kontemplace a krása – bylo nahlédnuto z několika úhlů. Profesor Gregory M. Reichberg, filozof z Mezinárodního institutu výzkumu míru v Oslu (Peace Research Institute Oslo - PRIO) a nadšenec pro svatého Tomáše Akvinského, poskytl pohled na krásu podle spisů svatého Tomáše Akvinského - zejména vztah krásy k pravdě a dobrotě a rozlišení mezi transcendentální a estetickou krásou.

Fr. Alain Arnould OP (je sociem Magistra řádu pro severozápadní Evropu a Kanadu) představil „školu San Marco“, tedy Fra Angelico, Fra Bartolomeo, Fra Paolo da Pistoia a sestra Plautilla Nelli OP. Další přednáška se zabývala podstatou křesťanského umění a bratr Alan přesvědčoval k otevřenosti pro vyjadřování současných, zejména výtvarných umělců. Sr. Dana Benedicta Pawlowiczová OP, výtvarnice a členka hostitelské komunity, se zamýšlela nad situací kazatele v dnešním světě a hledala paralely procesu tvoření a kázání.

Společně s těmito přednáškami se sestry těšily z vlídné pohostinnosti místní komunity Katarinahjemmet, obohacujících rozhovorů mezi sebou a příležitosti společně slavit liturgii v norštině a angličtině. YSOP doufá, že na začátku ledna 2020 proběhne další setkání, místo bude oznámeno.

------------------------------------------------------------------------------

Další aktuality najdete na našem facebooku

130. výročí vzniku České  kongregace sester dominikánek...

 

...je jistě vhodnou příležitostí k tomu, abychom Bohu slavnostně poděkovali za vše, čím mohly sestry dominikánky přispět k šíření Jeho království mezi lidmi.

Jste srdečně zváni nahlédnout do našeho jubilejního roku i celé stotřicetileté historie. Přikládám malou „ochutnávku“. Číst dál...

 

SM. Krista OP L. Chládková 

generální představená č. 9

 

Z života zakladatelky:

Matka Rajmunda

 

* 2. 3. 1858 Praha

+ 30. 8. 1939 Víceměřice

 

V roce 1858 se do rodiny důstojníka rakouské armády narodila dcera Františka. Otec byl se svým plukem překládán na různá místa bývalé monarchie rakousko-uherské, a tak se brzy dostal i s celou rodinou do uherského Köszegu. Františka se zde seznámila s nově založenou kongregací sester dominikánek blahoslavené (dnes už svaté) Markéty Uherské, kterou založily roku 1868 uherské šlechtičny pro vzdělání dívčí mládeže v duchu katolickém. Tady absolvovala učitelský ústav a (i přes námitky rodiny) roku 1877 do kongregace vstoupila. Obláčku měla 5. června 1877, přijala řeholní jméno Rajmunda a 21. listopadu 1879 složila svatou profes. Už v noviciátě se vyznačovala velkou svědomitostí a vlastnostmi, které daly tušit její růst v dokonalosti.

 

 

šila se lásce a úctě svých spolusester

Matka Margareta Ligeti, bývalá spolunovicka sestry Rajmundy, na ni velmi ráda vzpomínala: „Když sestry z Köszegu založily v roce 1882 klášter ve štýrském Gleisdorfu, byla tam poslaná se sestrami Aquinatou (hraběnkou von Hoyos) a Osanou Scheibenhof i sestra Rajmunda. Musela vykonat zkoušku z německého jazyka, aby zde mohla vyučovat na obecné škole. Kromě vyučování byla také ekonomou. Sestra Rajmunda měla pevný charakter, byla vážná, trochu melancholická, milovala samotu a ústraní, méně mluvila, byla zdrženlivá, ale ne příkrá. Naopak byla velmi vlídná a úslužná, příjemně a jemně veselá. Zachovávala věrně předpisy Stanov, při svých povinnostech horlivá, ale ne ukvapená. Co jednou začala, to také dokončila, přes všechny překážky a obtíže. Uměla se statečně přemáhat. Těšila se lásce a úctě svých spolusester."

 

První představenou

V Čechách v té době zatoužilo několik žen žít zasvěceným životem v dominikánském řádu. Odjely do rakouského kláštera sester dominikánek v Gleisdorfu, aby zde získaly náležitou řeholní formaci. Odtud se vrátily i se svou první představenou, sestrou Rajmundou, do Olomouce-Řepčína, kde 12. září 1889 založily za podpory olomouckých bratří dominikánů nové společenství sester dominikánek v českých zemích. Nejednalo se o kontemplativní klášter, ale o činné sestry, které se chtěly v duchu odkazu sv. Dominika věnovat službě a apoštolátu.

 

Nové prostředí

Otec provinciál P. Tomáš Anselmi OP ustanovil s. Rajmundu převorkou tohoto nového kláštera. Její příchod do Řepčína nebyl jednoduchý, byl provázen bolestným rozloučením se známým klášterem a milovanými spolusestrami i s učitelským povoláním, a rovněž pro ni znamenal začátek nemalých útrap. Odvykla již mateřské české řeči, přišla do jiného prostředí a to nejen do kláštera chudého, ale do bídy a nouze. To však bylo právě prostředí, ve kterém se měla rozvinout a zazářit její ctnost novým leskem a svítit spolusestrám skvělým příkladem. Boží Prozřetelnost ji povolala k vysokému stupni dokonalosti, proto pro ni připravila hodně obětí a útrap. Celý článek...