O nás

Jsme sestry, řeholnice, které svůj život daly, zasvětily Bohu. Jsme dominikánky, protože na cestě k Bohu následujeme našeho zakladatele, svatého Dominika Guzmána.

 

K našemu životu neodmyslitelně patří liturgie, modlitba, společný život, zachovávání slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, studium a služba. Modlitba je neodmyslitelnou součástí života každého křesťana, buduje osobní vztah k Bohu a potažmo i vztah k lidem. Dominikánskou modlitbu tvoří liturgie, osobní modlitba, růženec a lectio divina.

 

Společenství se rodí z Boží lásky, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého (srov. Řím 5, 5). Společný život je jedním z důležitých prvků našeho dominikánského života. Společenství tvoří jednotlivé sestry, které jsou do něho povolány Bohem. Má lidský rozměr vztahů, originálních osobností, talentů, stejně jako chyb a selhání. To vše ale přesahuje Boží láska, která nás do společenství povolala. Společenství má svůj střed ve společné modlitbě (liturgii), která je zdrojem jeho života i hybnou silou naší služby.

 

Naše společenství roste skrze vzájemné porozumění a vědomí, že každá z nás má své vlastní povolání. Duch svatý dává každé z nás zvláštní dary, které mají být k dispozici všem.

 

Do plnosti společenství vstupujeme složením slibů poslušnosti, chudoby a čistoty. Slibujeme je Bohu podle Stanov. 

 

Důležitým rysem naší spirituality je hledání Boha, touha po Pravdě. Víme, že skutečná moudrost je dar a Bůh ho může dát nezávisle na lidském úsilí. Zároveň však člověku dává schopnost vzdělávat se, chápat, žasnout. Radujeme se ze všech cest, které našemu poznávání otevírá. Toužíme po tom, aby se s Ním mohli radovat všichni, které na svých cestách potkáváme – proto je naše studium zaměřeno i k tomu, abychom uměly předat radostnou zvěst druhým.

 

Čím se řídíme?

 

Hesly

Laudare, Benedicere, Praedicare (Chválit, žehnat, kázat);

Veritas (Pravda);

Contemplari et Contemplata Aliis Tradere (Rozjímané předávat dál).

 

Co děláme?

 

Kážeme. Životem, slovem, nahlas i mlčky, všem. Především svým zasvěcením, životem modlitby, oběti a osobním svědectvím víry, a zároveň apoštolátem spočívajícím ve výchově, vyučování, charitativní službě či rozličných pracích ve farnostech a církevních institucích. Snažíme se být blízko lidem, naslouchat jim a být svědky Naděje, kterou všichni máme v Bohu.

 

Kde jsme?

 

V Bojkovicích, Brně, Jablonném v Podještědí, v Olomouci, Plzni, Praze a Střelicích u Brna. A také na facebooku a na www.dominikanky.cz.

 

Patříme do dominikánské rodiny neboli do Kazatelského řádu (Ordo Praedicatorum). Naši dominikánskou rodinu tvoří tři základní větve. První větví Kazatelského řádu jsou bratři kazatelé. Druhou větví jsou kontemplativní sestry mnišky. Třetí řád zahrnuje různá sdružení laiků (či kněží a jáhnů), kteří svůj život chtějí žít v dominikánské spiritualitě a nesou název Laická sdružení sv. Dominika. Jiným zasvěceným společenstvím je pak naše kongregace - Česká kongregace sester dominikánek, sekulární instituty, Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika. Naše dominikánská rodina vydává měsíčník OPusculum.

 

Česká kongregace sester dominikánek spolupracuje s ostatními dominikánskými kongregacemi prostřednictvím mezinárodního sdružení Dominican Sisters International.

 

Ze svědectví jedné z kandidátek:

 

„Dlouhé bílé šaty a dlouhý černý závoj, co víc o nich říct? Nebudu se tajit tím, že jsem si dříve myslela, že řeholní sestry jsou nespolečenské, všechny stejné, moc toho nenaspí, pořád se jen modlí a neumí používat expresivní výrazy. Nedokázala jsem si představit, že bych takovým životem byla schopna žít, a hlavně že bych tak někdy chtěla žít. Když jsem se však s nimi začala potkávat častěji, poznávala jsem, jak moc jsem se mýlila. Pochopila jsem hlavně to, že sestry jsou vlastně úplně normální lidi. Moc se mi líbí, že všechny jsou velice ochotné věnovat svůj čas druhým. I když mají hodně práce a už dlouho neodpočívaly, jsou ochotné vyslechnout druhého a také mu poradit a pomoct. Nejen že jsou pro druhé otevřené, ale samy mají o druhé lidi zájem. Líbí se mi, že i když je každý jiný, je tu něco, co všechny navzájem spojuje. Je to ten Někdo.“

Aktuality

 -----------------------------------------

Abram - 7.-9. 4. 2017 - Cyklus hledám povolání

-----------------------------------------

Nová adorační kaple ve Střelicích - V naší komunitě ve Střelicích u Brna máme novou adorační kapli zasvěcenou Božímu milosrdenství. Bohu díky! A na našem fb se můžete podívat na fotky z jejího žehnání.

-----------------------------------------

Abram 7. - 9. 10. 2016 - Pokud máte zájem společně hledat, ptát se, vytrhnout se ze všedního života...

------------------------------------------

U mosta slúžiti - mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení řádu kazatelů - dominikánů.

29. - 30. 9. 2016, Barokní refektář kláštera u sv. Jiljí, Praha

------------------------------------------

Hold svaté Zdislavě - unikátní výstava díla s. Česlavy Talafantové OP v Jablonném v Podještědí. Vernisáž 15. 5. 2016. Srdečně zveme! Foto... (rajče)

-------------------------------------------

Letní tábor - Je ti 9 - 18 let? Pojeď s námi na tábor! 6. - 13. 8 2016, fara Rudíkov. Více v pozvánce.

-------------------------------------------

Noc kostelů - Sestry dominikánky z Bojkovic vás zvou na noc kostelů. V Bojkovicích můžete navštívit zajímavý program ve farním kostele sv. Vavřince a prohlédnout si naši kapli Povýšení sv. Kříže.

---------------------------------------------------

Velikonoční pozdrav od sester dominikánek z Iráku s aktuálním popisem jejich situace. V češtině či angličtině.

---------------------------------------------------

Abram - cyklus Hledám povolání - Odvaha k rozhodnutí... Kde a jak ji získat? Vyprosme si ji u Boha společně. 15.-17.4.2016 na Svatém Kopečku u Olomouce. Bližší informace na abram@dominikanky.cz. Těšíme se na vás.

-------------------------------------------

Postní víkendová rekolekce pro děti - Už je to týden, co jsme strávlily úžasný víkend s dětmi v Praze na Černé. Pro nezapomněnou je tu pár fotek (fb).

-------------------------------------------

Nový web o 800 leté historii Řádu kazatelů - V roce oslav 800. výročí od založení dominikánského řádu, u příležitosti kanonické vizitace bratří a sester působících v České republice magistrem řádu Brunem Cadoré, byla spuštěna česká verze stránek věnujících se 800 leté historii této řeholní rodiny.

Stránky vycházejí z francouzské předlohy, zpracované předním historikem dominikánského řádu bratrem Augustinem Laffay, a jsou stále doplňovány. Jsou zveřejněny ve výroční den úmrtí svatého Tomáše Akvinského (7. března), vynikajícího kazatele radostné zvěsti i teologa a jednoho z nejvýznamnějších následovníků svatého Dominika.

----------------------------------------------------

Výstava k 800. výročí založení Řádu - Všichni jste srdečně zváni na výstavu 800 let řádu dominikánů do Muzea Bojkovska v Bojkovicích. Vernisáž se uskuteční 24. 2. 2016 v 17 hodin v prostorách muzea. Výstava potrvá do 15. 4. 2016. Podívejte se na fotky z vernisáže (fb).

-------------------------------------------

Další aktuality najdete na našem facebooku