Sv. Dominik 2021

U STOLU SE SVATÝM DOMINIKEM

800. výročí úmrtí svatého Dominika

 


Dominikánská rodina oslavuje v tomto roce osmisté výročí narození svého zakladatele svatého Dominika. Téma tohoto jubilea zní U stolu se svatým Dominikem a je inspirováno „Stolem z Mascarelly“, prvním vyobrazením svatého Dominika krátce po jeho kanonizaci. Obraz zachycuje Dominika, jak stoluje se svými spolubratry a představuje ho tak ne jako světce osamoceného na piedestalu, ale jako světce radujícího se z bratrského společenství, které shromáždilo stejné poslání kázat Boží slovo a sdílet Boží dary, hmotné i duchovní. V tomto duchu chtějí dominikáni také slavit letošní jubileum – po vzoru svatého Dominika sdílet své životy, svou víru, naději a lásku, své duchovní i materiální statky s ostatními, aby všichni mohli zakoušet Boží dobrotu a radovat se z ní.

Jubileum bylo zahájeno 6. ledna 2021 slavnostní mší svatou v bazilice sv. Dominika v Boloni, které předsedal boloňský arcibiskup Matteo kardinál Zuppi. Příští velká bohoslužba, na kterou je pozván papež František, by měla být slavena 24. května taktéž v Boloni. Českou republiku by měl v rámci oslav navštívit magistr řádu Gérard Francisco Timoner III, OP, který přislíbil účast na růžencové pouti v Uherském Brodě 3. října 2021. Dominikánské nakladatelství Krystal OP pak v rámci jubilea připravuje vydání různých dominikánských pramenů. Nedávno vyšla kniha Vladimíra Koudelky OP Dominik – zvěstování Božího slova, chystá se český překlad Libellu blahoslaveného Jordána Saského, kniha 15 dní se svatým Dominikem, dopis Humberta z Romans o třech řeholních slibech a životopis bl. Petra Claverieho OP.

 Bože, náš Stvořiteli, Vykupiteli a Posvětiteli, tebe chválíme, o tvé požehnání prosíme, tobě svěřujeme své kázání.  
Před osmi sty lety jsi povolal svatého Dominika k věčnému životu a pozval jsi ho ke své nebeské hostině.
Když nyní slavíme toto výročí, nasyť nás a naplň svou milostí, abychom dobře plnili své poslání a kázáním pracovali na spáse duší.
Pomáhej nám sytit tvůj lid chlebem tvé pravdy, tvého milosrdenství a tvé lásky až do dne, kdy budeme všichni připojeni k blaženým v nebi.
Prosíme tě o to, my všichni, kteří tvoříme dominikánskou rodinu, na přímluvu Panny Marie a ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


https://op.cz/
https://krystal.op.cz/

https://dominicus800.op.org/

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode