Malá „ochutnávka“ z naší historie

Jde o novodobé překlady dvou dopisů, jejichž originály se zatím nepodařilo dohledat, a stručné shrnutí vzniku kongregace.

 

Gleisdorf, 11. března 1889

Milé sestry z kongregační rady,

srdečně Vás zdravím a posílám program příští porady. K jednomu z důležitých bodů poznamenávám: dá-li Pán, v létě tohoto roku skončí noviciát sestry Dominika a Česlava, a dle přání českých ctihodných bratří dominikánů by po složení slibů měly patřit k naší nové filiálce v Řepčíně. Bude třeba tam s nimi poslat někoho z našich zkušených sester. Ideální by bylo, kdybychom jako představenou dokázaly uvolnit sestru, která má české kořeny a již má za sebou zkušenost aspoň jedné asignace.

Prosme Pána, aby nám ukázal, koho pro tuto službu vyvolil.

podpis nečitelný

představená kongregace

 

 

Olomouc 11. března 1889

Milý spolubratře,

zdravím Tě a rád vzpomínám na naše poslední setkání, při kterém jsme si tak krásně padli do noty nadšením pro všeslovanskou myšlenku.

Jak jsem Ti říkal, máme v plánu založit poblíž Olomouce českou školu. Přestav si – čeština nejen jako předmět nepovinně volitelný, ale předmět vyučovací! Všechny předměty přednášené česky! Už se nemohu dočkat, až se z formace u sester v Gleisdorfu vrátí naše terciářky a vznikne tu nová kongregace, česká kongregace sester dominikánek, která se bude intenzivně věnovat výchově a vzdělávání českých a moravských dívek v jejich mateřštině. Štýrské sestry si sice myslí, že tu v létě založí filiální dům svojí kongregace, ale to už se pak nějak zařídí1...

Nyní musím jít dokončit další číslo Růže dominikánské, uzavírám tedy svůj krátký pozdrav modlitbou a přáním Božího požehnání.

Fra Angelus Lubojacký OP

 

 

„Česká kongregace sester dominikánek vznikla v Olomouci – Řepčíně na popud olomouckých Otců dominikánů a několika členek III. řádu, které se cele oddaly tomuto dílu a věnovaly mu všechen svůj majetek. Olomoučtí dominikáni se postarali, aby se jim dostalo řeholní výchovy v klášteře sester dominikánek v Gleisdorfu ve Štýrsku. Odtud se vrátily i s první představenou, sestrou gleisdorfského kláštera M. Rajmundou Jindrovou, která byla českého původu. Den jejich příjezdu, 12. září 1889, si připomínáme jako den vzniku naší kongregace. Matku Rajmundu ctíme jako svou zakladatelku, neboť ona vložila do tohoto díla mnoho utrpení, příklad ctností a heroické lásky, a tím je pro nás vzorem a povzbuzením.“ (z úvodu Stanov České kongregace sester dominikánek)

1O České kongregaci sester dominikánek se tedy dá říct, že byla tak trochu ukradena. Ale proč by Bůh i ukradenou kongregaci nemohl použít k dobrému?