130. výročí vzniku

České kongregace sester dominikánek...

 

...je jistě vhodnou příležitostí k tomu, abychom Bohu slavnostně poděkovali za vše, čím mohly sestry dominikánky přispět k šíření Jeho království mezi lidmi.

Jste srdečně zváni nahlédnout do našeho jubilejního roku i celé stotřicetileté historie. Přikládám malou „ochutnávku“. Jde o novodobé překlady dvou dopisů, jejichž originály se zatím nepodařilo dohledat 1, a stručné shrnutí vzniku kongregace.

Zakončím citátem, kterým sestra Jiřina Běhalová OP uzavřela dějiny prvního kongregačního čtvrtstoletí: „Ano, Pane, Tobě jsme se odevzdaly, Tobě důvěřujeme, za Tebou půjdeme, kamkoli nás povedeš.“

 

SM. Krista OP L. Chládková 

generální představená č. 9

 

1Jistá míra podobnosti s Rukopisem královédvorským a zelenohorským není vyloučena.

 

Malá „ochutnávka“ z naší historie

Jde o novodobé překlady dvou dopisů, jejichž originály se zatím nepodařilo dohledat, a stručné shrnutí vzniku kongregace.

 

Gleisdorf, 11. března 1889

Milé sestry z kongregační rady,

srdečně Vás zdravím a posílám program příští porady. K jednomu z důležitých bodů poznamenávám: dá-li Pán, v létě tohoto roku skončí noviciát sestry Dominika a Česlava, a dle přání českých ctihodných bratří dominikánů by po složení slibů měly patřit k naší nové filiálce v Řepčíně. Bude třeba tam s nimi poslat někoho z našich zkušených sester. Ideální by bylo, kdybychom jako představenou dokázaly uvolnit sestru, která má české kořeny a již má za sebou zkušenost aspoň jedné asignace.

Prosme Pána, aby nám ukázal, koho pro tuto službu vyvolil.

podpis nečitelný

představená kongregace

 

 

Olomouc 11. března 1889

Milý spolubratře,

zdravím Tě a rád vzpomínám na naše poslední setkání, při kterém jsme si tak krásně padli do noty nadšením pro všeslovanskou myšlenku.

Jak jsem Ti říkal, máme v plánu založit poblíž Olomouce českou školu. Přestav si – čeština nejen jako předmět nepovinně volitelný, ale předmět vyučovací! Všechny předměty přednášené česky! Už se nemohu dočkat, až se z formace u sester v Gleisdorfu vrátí naše terciářky a vznikne tu nová kongregace, česká kongregace sester dominikánek, která se bude intenzivně věnovat výchově a vzdělávání českých a moravských dívek v jejich mateřštině. Štýrské sestry si sice myslí, že tu v létě založí filiální dům svojí kongregace, ale to už se pak nějak zařídí1...

Nyní musím jít dokončit další číslo Růže dominikánské, uzavírám tedy svůj krátký pozdrav modlitbou a přáním Božího požehnání.

Fra Angelus Lubojacký OP

 

 

1O České kongregaci sester dominikánek se tedy dá říct, že byla tak trochu ukradena. Ale proč by Bůh i ukradenou kongregaci nemohl použít k dobrému?

 

 

„Česká kongregace sester dominikánek vznikla v Olomouci – Řepčíně na popud olomouckých Otců dominikánů a několika členek III. řádu, které se cele oddaly tomuto dílu a věnovaly mu všechen svůj majetek. Olomoučtí dominikáni se postarali, aby se jim dostalo řeholní výchovy v klášteře sester dominikánek v Gleisdorfu ve Štýrsku. Odtud se vrátily i s první představenou, sestrou gleisdorfského kláštera M. Rajmundou Jindrovou, která byla českého původu. Den jejich příjezdu, 12. září 1889, si připomínáme jako den vzniku naší kongregace. Matku Rajmundu ctíme jako svou zakladatelku, neboť ona vložila do tohoto díla mnoho utrpení, příklad ctností a heroické lásky, a tím je pro nás vzorem a povzbuzením.“ (z úvodu Stanov České kongregace sester dominikánek)

 

Ke kořenům

8. května 2019 jsme si při společném putování připomněly letošní 130. výročí založení České kongregace sester dominikánek. Společně jsme navštívily budovy bývalého mateřince v Olomouci-Řepčíně, kde 12. září 1889 kongregace vznikla. V současnosti se v objektu nacházejí dvě školy, Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, kde se vzdělávají žáci s handicapem, a ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11. Pan ředitel druhé z uvedených škol Mgr. Jiří Vymětal navštívil v minulém roce v rámci projektu se svými žáky náš klášter ve Střelicích, aby se osobně setkali se sestrami, které žily v Řepčíně (s. Teodora, s. Stella, s. Slavomíra a s. Isabela). A nyní jsme panu řediteli návštěvu v hojném počtu (16 sester) oplatily. Mši svatou jsme společně slavily v olomoucké katedrále a následně jsme navštívily hřbitov v Křelově, na kterém je pochováno 33 našich sester včetně těch prvních, které  v kongregaci zemřely, a také olomouckou „centrálku“, kde jsme se společně modlily u hrobů našich sester, bratří i terciářů.

 

Prohlédnout si fotografie

 

    

  
 
 
 
 
 


 

 

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode