Rozhovor se s. Imeldou Kobkovou OP

O roli studia v dominikánském povolání, studiu jako „misericordia veritatis“ se SM. Imeldou Kobkovou OP (*1937)

 

Soucit by měl v dominikánské spiritualitě zaujímat výsostné postavení. Soucitem je zde chápána touha dominikánů dělit se s druhými lidmi o milost pravdy (misericordia veritatis), která jim byla dána. I veškeré naše studium by mělo být spojené s tímto soucitem, který nás pobízí k hlásání evangelia. Takto chápaný soucit tedy vede ke studiu i k předávání poznaného. To je vám určitě blízké, protože velká část vašeho řeholního života je spjata s vyučováním katechismu. Spojujete nějak tuto vaši službu s milosrdenstvím a se soucitem s dušemi?

 

Dalo by se to tak říct, jen jsem nad tím takto ještě nikdy nepřemýšlela. Je pravda, že vyučování katechismu přináší pokoj a štěstí, a to jak vyučujícímu, tak vyučovaným. Vždycky jsem si přála, aby děti, které budu učit, měly rády Pána Boha a byly s ním šťastné, v životě, ve smrti i po smrti. Tato myšlenka mě nadchla už v devíti letech, kdy jsem chodila na náboženství k sestrám dominikánkám. Tam jsem to tak zažila, poznávání Boha mi přineslo pokoj a štěstí, které jsem chtěla dávat dalším duším. Soucit v tom určitě hraje svou roli... Celý článek

Rozhovor se s. Slavomírou Měřičkovou OP

O intelektuálním povolání a Ctnostech a charakteru katolického intelektuála se SM. Slavomírou Měřičkovou OP (*1930)

 

Kázeň některých zaměstnání, kdy na studium zbývá méně času, je vlastně výborná škola. Méně času – více soustředění, poznáte jeho cenu a lépe ho pak využijete. V roce 1950 jste byla spolu s ostatními sestrami vyvezena z kláštera a tím vás ošidili o čas na studium. Místo toho jste musela roky pracovat v továrnách u strojů. Byla v těchto těžkých podmínkách možnost rozvíjet nějak intelekt studiem? Měly jste s sebou nějaké knihy?

 

Co jsme si vzaly, když nás vyvážely, to jsme měly. Každá měla pár svých knížek, ale jinak zůstalo všechno v klášterech. V továrnách jsme měly především Písmo svaté. Vstávaly jsme hodně brzy, pomodlily jsme se mariánské hodinky, nasnídaly se a spěchaly na autobus z Dolního Lánova do Starého Města u Trutnova. Po cestě autobusem to byl čas, který se dal využívat k rozjímání. Nakonec všecko, i to málo, co jsme si stihly přečíst, třeba jen krátký úryvek, nás obohatil. Záleží potom na každém člověku, kolik z toho získá. V hluku těch strojů jsem si říkala, že to byl nejkrásnější čas, kdy mohl být člověk při mechanické práci s Pánem a modlit se. Čas na studium nebyl, ale na modlitbu by čas měl být vždy... Celý článek

Jubileum 800 let

V roce oslav 800. výročí od založení dominikánského řádu, u příležitosti kanonické vizitace bratří a sester působících v České republice magistrem řádu Brunem Cadoré, byla spuštěna česká verze stránek věnujících se 800 leté historii této řeholní rodiny.

Naleznete zde zejména obsáhlou sekci věnovanou zakladateli řádu svatému Dominikovi, zahrnující kromě podrobného životopisu a vypravování o jeho zázracích také bohatý obrazový doprovod, dále pak šest videí věnujících se svatým dominikánským místům, hagiografický katalog dominikánských světců a v neposlední řadě i životopisné informace o dalších významných osobnostech, vzešlých z kazatelského řádu (papežové, kardinálové, teologové papežského domu apod.).

Stránky vycházejí z francouzské předlohy, zpracované předním historikem dominikánského řádu bratrem Augustinem Laffay, a jsou stále doplňovány. Jsou zveřejněny ve výroční den úmrtí svatého Tomáše Akvinského (7. března), vynikajícího kazatele radostné zvěsti i teologa a jednoho z nejvýznamnějších následovníků svatého Dominika.

 

Dopis magistra řádu Bruna Cadorého k zahájení jubilea

 

Program jubilea

 

Lectio divina pro jubileum - český překlad