Přemocná naše prosebnice a pomocnice u Božské Trojice

Božská Trojice, Otče dobrý,

Synu drahý a Duchu svatý,

na Zdislavu shlížíš,

zázraky ji halíš.

V ní jsi nám příklad dal,

abych ho následoval.

 

Zdislavo, prosím, uslyš,

prosbu moji vyslyš.

Ruku svou vztáhni,

k Bohu nás táhni.

Veď naše kroky

na Boží cesty.

Nauč nás modlit se,

odříkat, postit se,

chválit a slavit,

Boha velebit.

S Otcem zůstávat,

vskutku ho milovat;

se Synem jíti,

druhým sloužiti;

Duchem pomazáni

v srdci proměněni

vnést světlo Kristovo

do světa našeho.

 

Moravy perlo,

drahých Čech hvězdo,

spolu s Tebou slávu pějem

Bohu v Trojici jedinném.

SM. Bernadeta Prášková

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode