O nás

Jsme sestry, řeholnice, které svůj život daly, zasvětily Bohu. Jsme dominikánky, protože na cestě k Bohu následujeme našeho zakladatele, svatého Dominika Guzmána.

 

K našemu životu neodmyslitelně patří liturgie, modlitba, společný život, zachovávání slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, studium a služba. Modlitba je neodmyslitelnou součástí života každého křesťana, buduje osobní vztah k Bohu a potažmo i vztah k lidem. Dominikánskou modlitbu tvoří liturgie, osobní modlitba, růženec a lectio divina.

 

Společenství se rodí z Boží lásky, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého (srov. Řím 5, 5). Společný život je jedním z důležitých prvků našeho dominikánského života. Společenství tvoří jednotlivé sestry, které jsou do něho povolány Bohem. Má lidský rozměr vztahů, originálních osobností, talentů, stejně jako chyb a selhání. To vše ale přesahuje Boží láska, která nás do společenství povolala. Společenství má svůj střed ve společné modlitbě (liturgii), která je zdrojem jeho života i hybnou silou naší služby.

 

Naše společenství roste skrze vzájemné porozumění a vědomí, že každá z nás má své vlastní povolání. Duch svatý dává každé z nás zvláštní dary, které mají být k dispozici všem.

 

Do plnosti společenství vstupujeme složením slibů poslušnosti, chudoby a čistoty. Slibujeme je Bohu podle Stanov. 

 

Důležitým rysem naší spirituality je hledání Boha, touha po Pravdě. Víme, že skutečná moudrost je dar a Bůh ho může dát nezávisle na lidském úsilí. Zároveň však člověku dává schopnost vzdělávat se, chápat, žasnout. Radujeme se ze všech cest, které našemu poznávání otevírá. Toužíme po tom, aby se s Ním mohli radovat všichni, které na svých cestách potkáváme – proto je naše studium zaměřeno i k tomu, abychom uměly předat radostnou zvěst druhým.

 

Čím se řídíme?

 

Hesly

Laudare, Benedicere, Praedicare (Chválit, žehnat, kázat);

Veritas (Pravda);

Contemplari et Contemplata Aliis Tradere (Rozjímané předávat dál).

 

Co děláme?

 

Kážeme. Životem, slovem, nahlas i mlčky, všem. Především svým zasvěcením, životem modlitby, oběti a osobním svědectvím víry, a zároveň apoštolátem spočívajícím ve výchově, vyučování, charitativní službě či rozličných pracích ve farnostech a církevních institucích. Snažíme se být blízko lidem, naslouchat jim a být svědky Naděje, kterou všichni máme v Bohu.

 

Kde jsme?

 

V Bojkovicích, Brně, Jablonném v Podještědí, v Olomouci, Plzni, Praze a Střelicích u Brna. A také na facebooku a na www.dominikanky.cz.

 

Patříme do dominikánské rodiny neboli do Kazatelského řádu (Ordo Praedicatorum). Naši dominikánskou rodinu tvoří tři základní větve. První větví Kazatelského řádu jsou bratři kazatelé. Druhou větví jsou kontemplativní sestry mnišky. Třetí řád zahrnuje různá sdružení laiků (či kněží a jáhnů), kteří svůj život chtějí žít v dominikánské spiritualitě a nesou název Laická sdružení sv. Dominika. Jiným zasvěceným společenstvím je pak naše kongregace - Česká kongregace sester dominikánek, sekulární instituty, Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika. Naše dominikánská rodina vydává měsíčník OPusculum.

 

Česká kongregace sester dominikánek spolupracuje s ostatními dominikánskými kongregacemi prostřednictvím mezinárodního sdružení Dominican Sisters International.

 

Ze svědectví jedné z kandidátek:

 

„Dlouhé bílé šaty a dlouhý černý závoj, co víc o nich říct? Nebudu se tajit tím, že jsem si dříve myslela, že řeholní sestry jsou nespolečenské, všechny stejné, moc toho nenaspí, pořád se jen modlí a neumí používat expresivní výrazy. Nedokázala jsem si představit, že bych takovým životem byla schopna žít, a hlavně že bych tak někdy chtěla žít. Když jsem se však s nimi začala potkávat častěji, poznávala jsem, jak moc jsem se mýlila. Pochopila jsem hlavně to, že sestry jsou vlastně úplně normální lidi. Moc se mi líbí, že všechny jsou velice ochotné věnovat svůj čas druhým. I když mají hodně práce a už dlouho neodpočívaly, jsou ochotné vyslechnout druhého a také mu poradit a pomoct. Nejen že jsou pro druhé otevřené, ale samy mají o druhé lidi zájem. Líbí se mi, že i když je každý jiný, je tu něco, co všechny navzájem spojuje. Je to ten Někdo.“

 

Podívejte se na nás...

 

 


 

Aktuality

Půst a Velikonoce
s Timothym Radcliffem

Zveme vás na netradiční cestu nastávající postní a velikonoční dobou. Průvodcem nám bude fr. Timothy Radcliffe OP prostřednictvím svých knih. Proč být křesťan? Jak žít svůj křest a biřmování? Proč chodit do kostela?

Tak tedy: Vzhůru do Radosti!

-----------------------------------------
Veritas. Osvojování si a předávání pravdy

Velkou výzvou dneška je pro nás otázka, jak reagovat na všudypřítomnou relativizaci pravdy a na individualistický postoj zahrnující v sobě představu, že každý člověk má svou vlastní pravdu. I při pohledu do nedávné historie se setkáváme s různými způsoby, jakými je možné pravdu překrucovat či ztotožňovat se lží. Mezi svědky pokusů o přeměnu lži v pravdu (a naopak) patří i sestra Marie Bohdanka Knotková OP (*1931).

V roce 1954 jste byla odsouzena v případu Malíšek a spol. za nepřátelské jednání proti republice (pomoc k trestnému činu opuštění republiky). Co se tenkrát stalo? Kde byla pravda?

Pravda byla taková, že jsem dost dlouho nevěděla, kvůli čemu mě vlastně zavřeli. Až postupně během výslechů jsem se dozvídala, čeho jsem se podle vyšetřovatele měla dopustit. Zajímali se o jednu situaci, kterou už jsem skoro zapomněla, protože mi nepřišla ničím důležitá. Půl roku před mým zatčením – tak dlouho sbírali informace – jsem byla s jednou spolusestrou v kostele v Horním Maršově a tam nás oslovili dva muži, kteří hledali farní úřad. Celý rozhovor...

------------------------------------------------------
Boží plán? Poštou nepřijde...
Pojďme ho hledat společně.
Cyklus Hledám povolání pro děvčata od 18 do 30 let. Bojkovice 25.-27.1.2019.
--------------------------------------
Setkání YSOP 2019 v Oslu

První lednový víkend proběhlo již tradiční setkání YSOP (Young Sisters OP – mladé sestry dominikánky) v klášteře Katarinahjemmet v Oslu. Studijní víkend organizovalo DSE (Domnican sisters Europe). Účastnice pocházely z Norska, České republiky, Francie, Irska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemska a Slovenska.

Na téma setkání - Kontemplace a krása – bylo nahlédnuto z několika úhlů, profesorem Gregory M. Reichberg, filozofem z Mezinárodního institutu výzkumu míru v Oslu, a Fr. Alain Arnouldem OP (je sociem Magistra řádu pro severozápadní Evropu a Kanadu, představil „školu San Marco“, tedy Fra Angelico, Fra Bartolomeo, Fra Paolo da Pistoia a sestra Plautilla Nelli OP).

------------------------------------
Když jsou
ŘEHOLNÍCI SPOLU
Pořád se jen modlí?
Pořád se musí postit?
Chodí tam jen z nešťastné lásky?
Jsou to jen nepraktičtí knihomolové?
Jsou tam jen samé staré sestry?
 
Poznejte pravdu, a pravda vás osvobodí :-) srov. Jan 8,32

--------------------------------------------

Zemřela sestra Anežka Marie Škrobánková OP
V úterý 13.11.2018 ráno mezi druhou a třetí hodinou si svatá Anežka přišla pro naši sestru Anežku, aby ji doporovodila Domů. 

Svěřujeme sestru Anežku do vašich modliteb. Pohřeb bude v sobotu 17.11. 2018 v 10.30 ve Střelicích u Brna.

--------------------------------------------

Nová předsedkyně KVPŽŘ

Ve středu 10. října 2018 na řádném zasedání Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR byla novou předsedkyní zvolena Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek. Vyprošujeme hodně Božích milostí!

----------------------------------------------

Další aktuality najdete na našem facebooku