Se smrtí život utkal se v podivuhodném zápase. Pán žití učinil ten div - zemřel, a v slávě vládne živ!

12.04.2020 11:24

Spojení v naději a radosti, že po noci přichází svítání a že Láska dala sílu životu porazit smrt -

ať zakoušíme zvláště v této době!