Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

19.03.2020 20:30

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze.

Ke shlédnutí na youtube