Dies Natalis

Dopis magistra řádu k jubileu 800. výročí úmrtí sv. otce Dominika (Dies Natalis)

 

Drazí bratři a sestry dominikánské rodiny,

když vstupujeme do roku Páně 2020, mějme na paměti blížící se oslavu osmistého výročí Dies Natalis našeho svatého otce Dominika.

Fr. Bruno Cadoré oznámil ve svém dopisu ze dne 6. srpna 2018, že „budeme oslavovat výročí úmrtí sv. Dominika během jednoho roku

počínaje 6. lednem 2021 a konče 6. lednem 2022“.

Téma tohoto jubilea zní U stolu se sv. Dominikem a je inspirováno Mascarellovým stolem, na němž byl vytvořen první portrét sv. Dominika krátce po jeho kanonizaci. Takto oslavíme sv. Dominika ne jako světce osamoceného na piedestalu, ale jako světce radujícího se ze spolustolování se svými bratry, které shromáždilo stejné poslání kázat Boží slovo a sdílet Boží dar pokrmu a nápoje.

Číst celý dopis

 

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode