800. výročí úmrtí sv. Dominika v roce 2021

800. výročí úmrtí sv. Dominika v roce 2021

U stolu se sv. Dominikem

Milí přátelé,

letos oslavujeme výročí úmrtí sv. Dominika, počínaje 6. lednem 2021 a konče 6. lednem 2022. Téma tohoto jubilea zní U stolu se sv. Dominikem a je inspirováno Mascarellovým stolem, na němž byl vytvořen první portrét sv. Dominika krátce po jeho kanonizaci. Takto oslavíme sv. Dominika ne jako světce osamoceného na piedestalu, ale jako světce radujícího se ze spolustolování se svými bratry, které shromáždilo stejné poslání kázat Boží slovo a sdílet Boží dar pokrmu a nápoje.

Liturgické oslavy
1. Zjevení Páně 6. ledna 2021. Zahajovací eucharistické slavnosti bude předsedat arcibiskup z Boloni Matteo kardinál Zuppi.
2. Přenesení ostatků sv. Dominika 24. května 2021. Jeho svatost papež František byl pozván, aby předsedal slavení eucharistie.
3. Dies Natalis 4. srpna 2021. Slavení eucharistie povede magistr řádu.
4. Zjevení Páně 6. ledna 2022. Závěrečné eucharistické slavnosti bude předsedat provinciál Provincie sv. Dominika.

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode