8. srpna slavíme svátek svatého Dominika

Někteří svatí okamžitě přitáhnou náš zájem svou charismatickou neobvyklostí nebo vzdorným odmítáním toho, co od nich společnost očekává; snáz se pak staví na piedestaly – osamoceni s Bohem uprostřed nechápajícího nebo obdivujícího světa.

Osobitost svatého Františka, Tomáše Mora nebo Terezie z Lisieux je zřejmá všem. Jiní svatí najsou tak nápadní, a to částečně platí i o svatém Dominikovi, který měl neobyčejný talent zapadnout mezi ostatní, přizpůsobit se okolnostem a lidem a zvláště potřebám svých současníků. Jestliže skončil jako úplně nového typu řeholního řádu, Řádu bratří kazatelů (od konce středověku známých jako dominikáni), nebylo tomu tak proto, že se snažil do církve záměrně zavést něco nového, ale protože krok za krokem, věrně a co nejvelkodušněji dával přednost tajemnému hlasu Prozřetelnosti. (Simon Tugwell: Svatý Dominik)

Pokud jej chcete poznat, přečtěte si více na našich stránkách, nebo navštivte stránky našeho dominikánského nakladatelství Krystal OP, kde si můžete koupit knihu, ze které byl úvodní text citován. Tu, a nebo nějakou jinou...

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode