Sv. Antonín Florentský

(Ant. Pierozzi, Antonín Rádce, 1389 – 1459) – člověk malého vzrůstu a chatrného zdraví, ale velkého ducha. Má čestné místo mezi katolickými moralisty, psal spisy velmi praktického charakteru. Jako jeden z prvních učil, že chtít přiměřený úrok za půjčené peníze je spravedlivé. Proti lichvě ovšem bojoval, stejně jako proti hazardním hrám a jiným nešvarům své doby. Byl opakovaně volen řeholním představeným a v roce 1446 se stal biskupem Florencie. S velkým nasazením vedl diecézi a současně žil hlubokým duchovním životem. Chudé miloval a pomáhal jim radou i materiálně, ale dovedl je i ostře napomenout, když sami byli nespravedliví k ostatním. S prosbou o radu se k němu obraceli i majetní a vlivní. Sami pak po příkladu sv. Antonína nenápadně prokazovali dobro „ostýchavým chudým“. Pochopili, co sv. Antonín myslel slovy „sloužit Bohu znamená kralovat“.

 

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode